Ackordtabell

Ackord är musikaliskt sett en samklang mellan flera toner. För att beskriva det mera konkret är det summan av flera toner – eller strängar från ett gitarrperspektiv – som spelas ihop. En gitarr är perfekt i det avseendet att du lätt kan spela en låt så fort du lärt dig ett antal ackord.

Lär dig över hundra ackord

Du läser av denna ackordtabell på följande vis. Överst finns ackordbeteckningarna: C betyder att ackordet är C-dur och Cm betyder att ackordet är C-moll. Under namnen anges på vilka band fingrarna ska placeras. Ett "X" betyder att strängen inte ska spelas. Till sist finns ackordgreppet utmärkt med prickar, där du ska placera dina fingrar.

Klicka på ett ackord för mer information som alternativa grepp och ackordföljder (under bilderna hittar du hänvisningar till fler ackordgrupper och mer instruktioner) ...

C

c ackorddiagram

Cm

cm ackorddiagram

Cm7

cm7 ackorddiagram

C7

c7 ackorddiagram

E

e ackorddiagram

Em

em ackorddiagram

Em7

em7 ackorddiagram

E7

e7 ackorddiagram

F

f ackorddiagram

Fm

fm ackorddiagram

Fm7

fm7 ackorddiagram

F7

f7 ackorddiagram

G

g ackorddiagram

Gm

gm ackorddiagram

Gm7

gm7 ackorddiagram

G7

g7 ackorddiagram

A

a ackorddiagram

Am

am ackorddiagram

Am7

am7 ackorddiagram

A7

a7 ackorddiagram

B

b ackorddiagram

Bm

bm ackorddiagram

Bm7

bm7 ackorddiagram

B7

b7 ackorddiagram

Tabellen ovan visar de vanligaste ackorden, men det finns många fler. Kanske saknar du dessa ackord:

C# / Db | D# / Eb | F# / Gb | G# / Ab | A# / Bb

Eller dessa:

C5 | C#5 / Db5 | D5 | D#5 / Eb5 | E5 | F5 | F#5 / Gb5 | G5 | G#5 / Ab5 | A5 | A#5 / Bb5 | B5

Se även sammanställning med över 500 ackord i pdf-format.

Fler kategorier

Du hittar fler kategorier av ackord genom att klicka på någon av följande länkar:

Letar du efter ytterligare ackord?

förklaring av ett ackorddiagramHur du läser ackorddiagram
Guider
Bilden som talar om hur ett ackord ska spelas är inte särskild svår att dechiffrera, men är du ovan med dessa kan du läsa mer om hur du ska ta till dig all information som ges i diagrammen i denna guide.

Kortfattat om ackordens uppbyggnad

Kategorierna i ackordtabellen (C), (C)m, (C)m7, (C)7, (C)maj7 och (C)sus är bland de vanligaste gitarrackorden. Det allra viktigaste är att lära sig de primära dur- och mollackorden, såsom C och Am. Står det C6, C7, Cmaj7 eller C9 går det ändå bra att använda ett vanligt C-ackord. Vad du trots allt missar är en klangfärg som kanske skapar en viss atmosfär i låten och därför vill du förmodligen med tiden också spela exempelvis C7 i stället för bara C när detta är angivet.

Skillnaden mellan ackorden C och Cm är att tersen har sänkts ett steg från tonen E till Eb (i både dur- och mollackord ingår dock en grundton tillsammans med en ters och en kvint). När man spelar ackordet C7 har en liten septima, Bb, lagts till. I ackordtabellen finns dessutom sus-ackord. I ett Csus avlägsnas tersen, E, för att ersättas med en kvart, F.

Normalt är grundton också baston. Med detta menas att den översta strängen (lägsta tonen) som ingår i ackordet är bastonen.

Normalt är också att det finns duplicerade toner i ett gitarrackord. Många ackord bara består av tre toner, men det låter ofta bättre att spela på fler än tre strängar. Dessutom möjliggörs fler samt enklare ackordgrepp om duplicerade toner ingår.

Det är inte alltid nödvändigt att ha koll på teorin, men det kan underlätta ifall du glömmer ett ackords fingergrepp om du då vet hur det är uppbyggt.

Om du nybörjare kan du ha nytta av att läsa om hur du gör ackordbyten.