Collagebilder med ackord

Sammanställningar av gitarrackord i olika kategorier. Se även digital affisch.

Durackord


Ackorddiagram för 14 durackord

Bilden visar vanliga durackord samt dur7-ackord med naturliga toner som grundton.

Förslag på ackordföljder:

1. C - G - F
2. Dmaj7 - Gmaj7 - A
3. E - Amaj7 - B
4. F - C - G
5. G - Cmaj7 - D
6.  A - Dmaj7 - E

Mollackord


Ackorddiagram för 14 mollackord

Bilden visar vanliga mollackord samt moll7-ackord med naturliga toner som grundton.

Förslag på ackordföljder:

1. Dm - Am
2. Em - Am
3. Am - Dm
4. Dm7 - Em7
5. Bm7 - Am7

Annons