Dim7-ackord

Om du lärt dig dim-ackord kan du också ha nytta av att känna till dim7-ackorden. För att minska behovet av lagringsutrymme i ditt minne presenteras här främst två ackordgrepp som båda är flyttbara. Du behöver alltså bara lära dig två grepp för att kunna spela alla dim7 ackord som du kan tänkas stöta på. Se även halvdim7.

Översikt

Diagrammen nedan visar dim7-ackord. Bokstaven "X" betyder att strängen inte ska spelas och siffrorna anger på vilka band som fingrarna ska placeras.

Cdim7

Cdim7 ackorddiagram

Ddim7

Ddim7 ackorddiagram

Edim7

Edim7 ackorddiagram

Fdim7

Fdim7 ackorddiagram

Gdim7

Gdim7 ackorddiagram

Adim7

Adim7 ackorddiagram

Bdim7

Bdim7 ackorddiagram

Ladda ned pdf: Dim7 ackorddiagram med fingersättning för samtliga toner och olika grepp

Som framgår av diagrammen ovan rör det sig om två likadana grepp som kan flyttas omkring (undantaget är Fdim7 som i diagrammet presenteras som ett öppet ackord). Därmed kan du räkna ut på egen hand hur du spelar övriga ackord i dim7-kategorin, som C#dim7, Ebdim7 och så vidare. Greppen som presenteras har grundtonen antingen på femte eller sjätte strängen. Det finns också flyttbara dim7-ackord med grundtonen på fjärde strängen, se diagram nedan.

Ackordteori

Dessa ackord fungerar ofta tillsammans med ackord som används i jazz främst. Det är till exempel en liten skillnad i fingergrepp mellan Cmaj7 (X3545X) och C#dim7 (X4535X). Ofta förekommer dim-ackord överlag som kromatiska övergångsackord, se ackordföljder nedan.

Notera också de närliggande greppen för dim7 och halvdim7, till exempel Cdim7 (X3424X) och Cm7b5 (X3434X).

Ackordföljder

I ackordföljder uppträder dim7-ackord ofta som övergångsackord (passing chords), vilket innebär att deras funktion är att agera en "mellanstation" mellan två ackord. Ofta spelas de inte längre åt gången än en halv takt. Bastonen i dim7-ackord är i dessa fall inte sällan ett halvt steg både från grundtonen i föregående och nästkommande ackords bastoner.

Ackordföljder som inkluderar dim7-ackord:

Gmaj7 - G#dim7 - Am7

Dmaj7 - Ebdim7 - Gmaj7

Cmaj7 - Dbdim7 - Dm7

Em9 - Ebdim7 - Dm6

Alternativt grepp

I stället för att spela de varianterna som visats ovan går det också att spela omvända dim7-ackord med basnoten på fjärde strängen, vilka också är flyttbara.

flyttbart dim7 ackord

Om du till exempel vill spela ackordet Ebdim7 med detta grepp hittas bastonen på andra bandet (XX1212).

Kortfattat om ackordens uppbyggnad

Det som skiljer ett dim-ackord från ett vanligt durackord är att både tersen och kvinten är sänkt ett tonsteg. När det gäller dim7-ackord tillkommer en förminskad septima (ackord betecknas även helförminskat septimaackord då två av tonerna som ingår är förminskade, dvs. sänkta, ett halvt steg vardera).

En lista på toner som ingår i dessa ackord:

C dim7: C Eb Gb A
C# / Db dim7: C# E G A# / Db E G Bb
D dim7: D F Ab B
D# / Eb dim7: D# F# A C / Eb Gb A C
E dim7: E G Bb C#
F dim7: F Ab B D
F# / Gb dim7: F# A C D# / Gb A C Eb
G dim7: G Bb Db E
G# / Ab dim7: G# C D F / Ab C D F
A dim7: A C Eb Gb
A# / Bb dim7: A# C# E G / Bb Db E G
B dim7: B D F Ab