Dominanta dim ackord

Om du lärt dig dim ackord kan du också ha nytta av att känna till de dominanta dim ackorden. För att minska behovet av lagringsutrymme i ditt minne presenteras här två ackordgrepp som båda är flyttbara. Du behöver alltså bara lära dig två grepp för att kunna spela alla dim7 ackord som du kan tänkas stöta på.

Översikt

Diagrammen nedan visar dominanta dim (dim7) ackord. Bokstaven "X" betyder att strängen inte ska spelas och siffrorna anger på vilka band som fingrarna ska placeras.

Cdim7

Cdim7 ackorddiagram

Ddim7

Ddim7 ackorddiagram

Edim7

Edim7 ackorddiagram

Fdim7

Fdim7 ackorddiagram

Gdim7

Gdim7 ackorddiagram

Adim7

Adim7 ackorddiagram

Bdim7

Bdim7 ackorddiagram

Som framgår av diagrammen ovan rör det sig om likadana grepp som kan flyttas omkring (undantaget är Fdim7 som enklare spelas som ett öppet ackord). Därmed kan du räkna ut på egen hand hur du spelar övriga ackord i dim7-kategorin, som C#dim7, Ebdim7 och så vidare. Det grepp som presenterats har grundtonen antingen på sjätte eller femte strängen. Det finns också flyttbara dim7-ackord med grundtonen på fjärde strängen, men eftersom detta är relativt ovanliga ackord har det gjorts en begränsning för att minska memoreringen.

Kortfattat om ackordens uppbyggnad

Det som skiljer ett dim ackord från ett vanligt durackord är att både ters och kvint är sänkt ett tonsteg. När det gäller dominanta dim ackord tillkommer dessutom en förminskad septima.

En lista på toner som ingår i dessa ackord:

C dim7: C Eb Gb A
D dim7: D F Ab B
E dim7: E G Bb C#
F dim7: F Ab B D
G dim7: G Bb Db E
A dim7: A C Eb Gb
B dim7: B D F Ab