D ackord

En genomgång av olika D-ackord. När det enbart står D utskrivet betyder det D dur.

D


D ackorddiagram

Alla durackord:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Andra D ackord:
D5D7DmDm7Dmaj7Dsus

Hur ackordet spelas

På bilden kan du se D-ackordet i öppen position. De två lägsta strängarna (markerade med X) ska inte spelas. Ackordet består därför av fyra toner: D (öppen sträng), A, D och F#. Anledningen till att tonen D upprepas är på grund av att det i detta fall är enklare och det låter bättre att spela på fyra av gitarrens strängar i stället för tre.

Om du skulle råka spela på den andra strängen skulle det inte vara någon katastrof eftersom du då skulle addera ytterligare en A-ton, vilken vi vet ingår i ackordet.  Det är dock inte att rekommendera eftersom basnoten inte längre är grundtonen (D). Om du inkluderar den näst översta strängen är den rätta ackordbeteckningen D/A.

Du ska alltid undvika att inkludera den översta strängen eftersom detta skulle addera tonen E till ackordet. Ett tips för att undvika att spela på de översta strängarna är att lägga tummen över så den nuddar strängarna och därmed tystar dem. På så sätt kan du spela mera fritt.

Vid sidan av detta ackordgrepp i öppen position finns det ytterligare sätt att spela ett D-ackord på gitarren. Du kan exempelvis spela det som barréackord. Lär dig också alternativa D-ackord.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (2a bandet, 3e strängen), långfinger (2a bandet, 1a strängen) och ringfinger (3e bandet).

Förslag på ackordföljder med D-ackordet:

1. D - Am - Em
2. D - G - A - D
3. D - A - G - D
4. D - E - A
5. D - Bm - G - A - D
6. D - F# - G - A - D

Toner, omvändningar och enharmonik

Ackordets toner i den ordning de spelas där den första kallas rot. De två nästföljande är så kallade omvändningar.

Namn Toner
D D F# A
D/F# F# A D
D/A A D F#
F#m#5 F# A D

D dur innehåller samma toner som ackordet F#m#5, fast i olika ordning (kallas ibland enharmoniska ackord). Andra omvändningen och av D-ackordet och F#m#5 är alltså identiska.

D ackord med alternativ baston

D/F#, D/A, D/G, D/B och D/C är alla D-ackord, fast med en alternativ baston.

Hur ackorden spelas

På bilderna kan du se hur de olika ackordet spelas. I samtliga fall handlar det om ett D-ackord som ändrats på grund av att en ny baston tillkommit. När ackordbeteckningen innehåller ett snedstreck betyder detta att bokstaven efter snedstrecket ska användas som baston. Ackorddiagrammen nedan visar fem alternativ till det vanliga D-ackordet.

D/F#

D/F# ackorddiagram

D/A

D/A ackorddiagram

D/B

D/B ackorddiagram

D/C

D/C ackorddiagram

D/G

D/G ackorddiagram

Av dessa är D/F# och D/A så kallade inverterade ackord eftersom F#- respektive A-tonen redan ingår i D-ackordet (d, f#, a). D/G, D/B och D/C är så kallade slash-ackord, där den alternativa bastonen inte ingår i ackordet. För D/F# kan du eventuellt ta hjälp av tummen för översta strängen och detsamma gäller D/G som inte är särskilt vanligt. För ackorden D/B och D/C är det ofta smidigare att spela dem som X20230 respektive X30030. Skulle du vilja spela D/A# går det följaktligen bra genom att använda greppet X10032.

Förslag på ackordföljder:

1. G - D/F# - Em
2. D - D/C - D/B - D/A
3. D - D/G - A

Annons