A7 ackord

A7 tillhör gruppen septimaackord och är ett av de vanligaste ackorden. På bilden kan du se hur A7-ackordet spelas i öppen position.

A7


A7 ackorddiagram

Alla 7-ackord:
C7D7E7F7G7A7B7

Hur ackordet spelas

Den översta strängen (markerad med ett X) ska inte spelas. Ackordet består därför av fem toner: A (öppen sträng), E, A, G (öppen sträng) och E (öppen sträng). Det kan noteras att tonerna A och E upprepas två gånger vardera medan tonen G som också ingår i ackordet bara spelas en gång. Detta är helt enkelt beroende på hur gitarren är konfigurerad.

Om du skulle råka spela alla sex strängarna skulle du addera en ytterligare E-ton. Det är ingen katastrof, men rekommenderas inte eftersom basnoten inte längre är grundtonen (A). Om du inkluderar den översta strängen spelar du ackordet A7/E.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är långfinger (2a bandet, 4e strängen) och ringfinger (2a bandet, 2a strängen).

Förslag på ackordföljder med A7-ackordet:

1. A7 D7 E7 A7
2. A7 Bm7 D7 A
3. A7 D7 G7 C7