B7 ackord

B7 tillhör gruppen dominanta septimaackord och är ett av de vanligaste ackorden. Ibland används ackordbeteckningen H7 för detta ackord. På bilden kan du se hur B7-ackordet spelas i öppen position.

B7


B7 ackorddiagram

Alla 7-ackord:
C7D7E7F7G7A7B7

Hur ackordet spelas

Den översta strängen (markerad med ett X) ska inte spelas. Ackordet består därför av fem toner: B, D#, A, B (öppen sträng) och F#. Det kan noteras att tonen B upprepas två gånger, vilket har att göra med hur gitarren är konfigurerad.

Om du tycker ackordet är svårt att spela går det bra att utesluta tonen på den understa strängen.

Undvik att spela på den översta bassträngen då detta skulle addera en E-ton till ackordet.

Vid sidan av detta ackordgrepp i öppen position finns det ytterligare sätt att spela ett B7-ackord på gitarren. Du kan exempelvis spela det som barréackord.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (1a bandet), långfinger (2a bandet, 5e strängen), ringfinger (2a bandet, 3e strängen) och lillfinger (2a bandet, 1a strängen).

Förslag på ackordföljder med B7-ackordet:

1. G - Cmaj7 - B7 - Em
2. Em - Am - B7 - Em
3. E - A7 - E7 - B7 - A7 - E

Toner och omvändningar

Ackordets toner i den ordning som följer skalstegen.

Namn Toner
B7 B D# F# A
B7/D# D# F# A B
B7/F# F# A B D#
B7/A A B D# F#

B7/D#, B7/F# och B7/A är de tre omvändningarna.

Annons