Em7 ackord

Em7 tillhör gruppen mollackord och siffran sju i ackordnamnet avser att den sjunde tonen från en skala lagts till Em. På bilden visas hur Em7-ackordet spelas i öppen position. Rekommenderas fingersättning anges nedan.

Em7

Em7 ackorddiagram

Alla moll7-ackord:
Cm7C#m7 / Dbm7Dm7D#m7 / Ebm7Em7Fm7F#m7 / Gbm7Gm7G#m7 / Abm7Am7A#m7 / Bbm7Bm7

Hur ackordet spelas

Alla sex strängar ska spelas och därför består ackordet av sex toner: E (öppen sträng), B, E, G (öppen sträng), D och E (öppen sträng).

Vid sidan av dessa grepp i öppna positioner finns det ytterligare sätt att spela ett Em7-ackord på gitarren. Du kan exempelvis spela det som barréackord.

Rekommenderat fingergrepp

Det finns två olika fingergrepp som båda är populära för detta ackord:
1. Pekfinger (2a bandet, 5e strängen), långfinger (2a bandet, 4e strängen) och lillfinger (3e bandet, 2a strängen).
2. Långfinger (2a bandet, 5e strängen), ringfinger (2a bandet, 4e strängen) och lillfinger (3e bandet, 2a strängen).

Förslag på ackordföljder med Em7-ackordet:

1. Em7 - C - D7 - G
2. D6 - Em7 - Cmaj7 - G6

Toner och omvändningar

Ackordets toner i den ordning som följer skalstegen.

Namn Toner
Em7 E G B D
Em7/G G B D E
Em7/B B D E G
Em7/D D E G B

Em7/G, Em7/B och Em7/D är de tre omvändningarna.

Annons