Hur du läser ackorddiagram

De bilder som i förenklad form visar hur ett ackord ska spela brukas kallas ackorddiagram (en äldre benämning är grepptabeller). Allt du kan tänkas vilja veta om dessa förklaras i denna artikel.

Schematisk och förenklad presentation

Ackorddiagrammet (eller grepptabellen) är en schematisk presentation av ett fingergrepp och visar en sektion av greppbrädan samt markeringar för fingrarnas positionering. När du spelar gitarr ser du den ofta horisontalt, men ett ackorddiagram är oftast vertikalt och ej skalenligt då detta är enklare ur presentationssynpunkt.

Bilden nedan visar hur det som visas i diagrammet hör ihop med gitarren. Diagrammet visar ett par av de översta banden och du ska tänka dig dessa som utsträckta längs gitarrens hals som montagebilden till höger återger.    

ackorddiagram och gitarrhals
Illustration av hur ackorddiagram och gitarrens hals hänger ihop.

Det diagram som visas ovan säger oss att det handlar om ett ackordgrepp bestående av tre fingrar. Dessa ska placeras på tre olika strängar och på tre olika band. Genomgången fortsätter med ytterligare förklaringar.

Ackorddiagrammets information

Ackorddiagram upplyser oss på en gång om var fingrarna ska placeras, vilka strängar som ska spelas öppna eventuellt inte spelas alls. De diagram som används på Gitarr.org är enkla schematiska representationer av ackord och bilden nedan visar hur dessa ska tolkas.

förklaring av ett ackorddiagram

Längst upp kan du läsa "X X 0 2 3 2", vilket betyder att de två strängarna till vänster (dvs. de översta strängarna) inte ska spelas att den tredje strängen ska spelas öppen och sedan att fingrar ska placeras på andra och tredje bandet. Den tjocka vågräta linjen är sadeln som finns längst upp på halsen där greppbrädan övergår i gitarrhuvudet. De tunna vågräta linjerna representerar bandstavar. De tunna lodräta linjerna representerar gitarrens sex strängar. De ifyllda cirklarna slutligen är markeringar för var fingrarna ska placeras.

På några ställen på sidan används en annan sorts diagram, vilket också anger vilka fingrar som ska användas. Dessa bilder visas i samband med artiklar som riktar sig till nybörjare (t.ex. nybörjarlektionen Tre vanliga ackord), där extra information om fingrar och mer likhet med en riktig gitarr kan vara fördelaktig. Gitarr.org har också diagram med barréackord och sådana med capo.

Olika ackorddiagram

De flesta ackorddiagram ser ungefär likadana ut och liknar det som presenterats ovan med förklaringar. Här kommer dock några exempel på andra sätt att presentera ackordgrepp med bilder.

Detta ackorddiagram från ChordGenie.org är för dig som vill se ackordet presenterat horisontalt och mer realistiskt återgivet. Denna sida har mängder av ackord tydligt presenterade och är användarvänlig om du vill ha en ackordguide i mobilen.
ackordiagram från Chordgenie.org
Ackorddiagram från ChordGenie.org.

ackordiagram från guitarlessons.com
Ackorddiagram från GuitarLessons.com.

Guitarlesson.com kan du se diagram plus ett riktigt fotografi, vilket kan vara bra om du inte är helt säker på hur du ska tolka diagrammet. Ackorden som presenteras på sidan ifråga är dock begränsade i antal och det brukar vara så då foton på händer visar ackordgrepp eftersom det tar extra tid att göra (dessutom kan olika gitarrister använda olika grepp).

ackordiagram från jamplay.com
Ackorddiagram från JamPlay.com.

Vill du se ackorden med siffror som talar om vilka fingrar som ska användas plus de toner som ingår i ackordet kan du använda dig av JamPlay.com som även har bilder med många alternativa grepp inklusive så kallade voicings.

Det kan erkännas att några av dessa presentationer är snyggare och rikare på information än de som används på Gitarr.org, men för många är det enklare att läsa av diagram om de bara innehåller nödvändig information och är grafiskt simpla. Ditt val.