Licks

Här följer en samling licks. Dessa licks är förklarade med tabulatur. Att lägga sig till med licks i sin repertoar är inte fel – först och främst är dem kul att spela och sedan kan man bygga vidare från dessa i sitt eget improvisationsspel. Licks är ungefär detsamma som riff, men om man vill göra åtskillnad brukar licks vara mindre baserat på ackord.

En samling licks

Chuck Berry

lick tab 9

Spelinstruktioner
Ett klassiskt Chuck Berry-lick som spelas i ganska högt tempo.

Down of the Corner

Down of the Corner tab

Ett känt intro av CCR.

Blueslicks

Lick 1

Blueslick med slide, mikrobend och vibrato inklusive ljud. Alla toner ingår i den pentatoniska A-mollskalan.

Tab

Lick 2

Enkelt turnaround lick.

Tab

Lick 3

Lick i form av kort fras som utgör en takt och baseras på den pentatoniska A-mollskalan, andra position. Blueslicket inleds med hammer-on på tredje strängen.

Tab

Robert Johnson lick

blueslick 1

Ett turnaround-lick i Robert Johnson-stil.

Ett annat blueslick

blueslick 3

Blueslick med slide

blueslick 4

Funklick

funklick

Andra licks

Lick med två strängar

lick 8

Spelinstruktioner
Det är få toner inblandade, men med dessa kan du konstruera många licks.

Trippel hammer-on

lick 7

Spelinstruktioner
Första bågen indikerar hammer-on, andra att tonen ska ringa ut.

Kort lick

lick 5

Spelinstruktioner
">"-tecknet betyder att noten ska accentueras. Bågen efter den sista tonen betyder att tonen ska ringa ut.

Lick med dämpningar

lick 1
Spelinstruktioner

Ett "X" betyder att noten ska dämpas. Spela den första delen (samt den sista som är en repris av första) i legato.

Accentueringar

lick 3
Spelinstruktioner

">"-tecknet betyder att noten ska accentueras.

Hammer-on och pull-off

lick 4
Spelinstruktioner

I detta lick används hammer-ons och pull-offs. Låt den sista tonen ringa ut.

Riff >>