G# (Giss) / Ab (Ass) ackord

Ackordsymbolen G# används ofta för Giss-ackordet. Detta ackord är vanligare att spela som barréackord eller med capo. Längre ner visas även Giss-moll. Notera att ackorden G# och G#m i praktiken är samma som Ab respektive Abm.

G# / Ab

 

Giss ackorddiagram

(capo 1)

Giss ackorddiagram med capo

Alla durackord:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur ackordet spelas

På bilden kan du se hur G#-ackordet kan spelas (samma grepp, fast på en annan position, används för F#). Strängar markerade med X ska inte spelas. Ackordet består därför av fyra toner: G#, D#, G och C. Eftersom detta grepp är svårt föredrar många att använda en capo i stället (t.ex. på första bandet tillsammans med G-grepp).

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (6e bandet), långfinger (8e bandet, 3e strängen), ringfinger (8e bandet, 1a strängen) och lillfinger (9e bandet).

Förslag på ackordföljder:

1. G# C# A# D# / Ab Db Bb Eb
2. G# Fm D# C# / Ab Fm Eb Db

Toner, omvändningar och enharmonik

Ackordets toner i den ordning de spelas där den första kallas rot. De två nästföljande är så kallade omvändningar. B# är samma som tonen C.

Namn Toner
G# G# B# D#
G#/B# B# D# G#
G#/D# D# G# B#

Motsvarande översikt gällande Gb.

Namn Toner
Ab Ab C Eb
Ab/C C Eb Ab
Ab/Eb Eb Ab C
Cm#5 C Eb Ab

Gess dur innehåller samma toner som ackordet Bbm#5, fast i olika ordning (kallas ibland enharmoniska ackord). Andra omvändningen och av Gb-ackordet och Bm#5 är alltså identiska.

G#m / Abm

 

G#m ackorddiagram

(capo 6)

Giss moll ackorddiagram capo 6

Alla mollackord:
CmC#m / DbmDmD#m / EbmEmFmF#m / GbmGmG#m / AbmAmA#m / BbmBm

Hur ackordet spelas

De två översta strängarna ska inte spelas och ackordet består därför av fyra toner: G#, D#, G och B.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (6e bandet), långfinger (7e bandet), ringfinger (8e bandet) och lillfinger (9e bandet).

Notera att samma grepp kan användas för ackorden Giss (G#) och Ass (Ab) eftersom samma toner ingår.

Förslag på ackordföljder:

1. E F#m G#m / E Gbm Abm
2. C#m G#m F# B / Dbm Abm Gb B

Annons