G# (giss) / Ab (ass) ackord

Ackordsymbolen G# används ofta för giss-ackordet. Detta ackord är vanligast att spela som barréackord eller med capo. Notera att ackordet G# i praktiken är samma som Ab.

G# / Ab

 

Giss ackorddiagram

 

Giss ackorddiagram

(capo 1)

Giss ackorddiagram med capo

Alla durackord:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur ackordet spelas

Första bilden visar ackordet med E-barrégrepp som utgår från fjärde bandet med bastonen på sjätte strängen.

På andra bilden kan du se hur G#-ackordet kan spelas (samma grepp, fast på en annan position, används för F#). Strängar markerade med X ska inte spelas. Ackordet består därför av fyra toner: G#, D#, G och C. Eftersom detta grepp är svårt föredrar många att använda en capo i stället (t.ex. på första bandet tillsammans med G-grepp).

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (6e bandet), långfinger (8e bandet, 3e strängen), ringfinger (8e bandet, 1a strängen) och lillfinger (9e bandet).

Förslag på ackordföljder:

1. G# - C# - A# - D# / Ab - Db - Bb - Eb
2. G# - Fm - C# - D# / Ab - Fm - Db - Eb

Toner, omvändningar och enharmonik

Ackordets toner i den ordning de spelas där den första kallas rot. De två nästföljande är så kallade omvändningar. B# är samma som tonen C.

Namn Toner
G# G# B# D#
G#/B# B# D# G#
G#/D# D# G# B#

Motsvarande översikt gällande Gb.

Namn Toner
Ab Ab C Eb
Ab/C C Eb Ab
Ab/Eb Eb Ab C
Cm#5 C Eb Ab

Gess dur innehåller samma toner som ackordet Bbm#5, fast i olika ordning (kallas ibland enharmoniska ackord). Andra omvändningen och av Gb-ackordet och Bm#5 är alltså identiska.

Annons