D sus ackord

Dsus4 (detsamma som när bara Dsus är utskrivet) och Dsus2 avviker båda med en ton från D dur. Nedan visas diagram för dessa ackord.

Dsus4


Dsus4 ackorddiagram

Alla sus4-ackord:
Csus4Dsus4Esus4Fsus4Gsus4Asus4Bsus4

Hur ackordet spelas

Enda skillnaden mot durackordet är att den understa strängen spelas på tredje i stället för på andra bandet. För Dsus4 gäller därigenom att en ton ändras från F# till G kontra det vanliga durackordet.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (2a bandet), lillfinger (3e bandet, 1a strängen) och ringfinger (3e bandet, 2a strängen).

Förslag på ackordföljder med Dsus4-ackordet:

1. D - Dsus4 - G - A
2. Dsus4 - D - Dsus4 - A - Asus4

Dsus2

Dsus2 ackorddiagram

Alla sus2-ackord:
Csus2Dsus2Esus2Fsus2Gsus2Asus2Bsus2

Hur ackordet spelas

Enda skillnaden mot durackordet är att den understa strängen spelas öppen i stället för på andra bandet. För Dsus2 gäller därigenom att en ton ändras från F# till E kontra det vanliga durackordet.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (2a bandet) och ringfinger (3e bandet).

Förslag på ackordföljder med Dsus2-ackordet:

1. D - Dsus4 - D - Dsus2 - D
2. Dsus2 - Bb - C