D sus ackord

Dsus4 (detsamma som när bara Dsus är utskrivet) och Dsus2 avviker båda med en ton från D dur. Nedan visas diagram för dessa båda ackord.

Dsus4


Dsus4 ackorddiagram

Alla sus4-ackord:
Csus4Dsus4Esus4Fsus4Gsus4Asus4Bsus4

Hur ackordet spelas

Enda skillnaden mot durackordet är att den understa strängen spelas på tredje i stället för på andra bandet. För Dsus4 gäller därigenom att en ton ändras från F# till G kontra det vanliga dur-ackordet.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (2a bandet), lillfinger (3a bandet, 6e strängen) och ringfinger (3e bandet, 5e strängen).

Förslag på ackordföljder med Dsus4-ackordet:

1. D Dus4 G A D
2. Dus4 D Dsus4 A Asus4

Dsus2

Dsus2 ackorddiagram

Alla sus2-ackord:
Csus2Dsus2Esus2Fsus2Gsus2Asus2Bsus2

Hur ackordet spelas

Enda skillnaden mot durackordet är att den understa strängen spelas öppen i ställer för på andra bandet. För Dsus2 gäller därigenom att en ton ändras från F# till E kontra det vanliga dur-ackordet.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (2a bandet) och ringfinger (3e bandet).

Förslag på ackordföljder med Dsus2-ackordet:

1. D Dus4 D Dsus2 D