Emaj7 ackord

Emaj7 tillhör gruppen durackord. När det gäller ackordbeteckningen är "maj" förkortning för "major" (dur på svenska) och "7" betyder att den sjunde tonen i skalan lagts till det vanliga durackordet. Detta ackord kan även skrivas EM7.

Emaj7


Emaj7 ackorddiagram

Alla maj7-ackord:
Cmaj7C#maj7 / Dbmaj7Dmaj7D#maj7 / Ebmaj7Emaj7Fmaj7F#maj7 / Gbmaj7Gmaj7G#maj7 / Abmaj7Amaj7A#maj7 / Bbmaj7Bmaj7

Hur ackordet spelas

På bilden kan du se hur Emaj7-ackordet spelas i öppen position. Alla sex strängar ska spelas och därför består ackordet av sex toner: E (öppen sträng), B, D#, G#, B (öppen sträng) och E (öppen sträng).

Ackordet kan också spelas, med förkortad notation, som 0X1100.

Skillnaden mellan Emaj7 och E7 är att den fjärde tonen är D# (diss) i stället för D. Övriga tre toner i samma.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (1a bandet, 4e strängen), långfinger (1a bandet, 3e strängen) och ringfinger (2a bandet).

Förslag på ackordföljder med Emaj7-ackordet:

1. Emaj7 - B7 - F#m7 - Amaj7
2. Emaj7 - B6 - C#m7

Toner, omvändningar och enharmonik

Ackordets toner i den ordning som följer skalstegen. Emaj7/G#, Emaj7/B och Emaj7/D# är de tre omvändningarna.

Namn Toner
Emaj7 E G# B D#
Emaj7/G# G# B D# E
Emaj7/B B D# E G#
Emaj7/D# D# E G# B

Fbmaj7 och G#m/E är exempel på enharmoniska ackord.

Annons