A add ackord

Aadd (detsamma som Aadd9) är ett någorlunda vanligt ackord. Aadd9 och Aadd2 innehåller samma toner, fast att det i ena fallet skiljer en oktav. Skillnaden mot ett vanligt A dur-ackord är att en B-ton tillkommer i båda fallen.

Aadd9


Aadd9 ackorddiagram

Alla add9-ackord:
Cadd9Dadd9Eadd9Fadd9Gadd9Aadd9Badd9

Hur ackordet spelas

Aadd9 liknar A dur med enda skillnaden att B-strängen, den andra, spelas lös.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du kan använda för detta ackord är till exempel pekfinger (4e strängen) och långfinger (3e strängen).

Förslag på ackordföljder med Gadd9-ackordet:

1. Add9 Em F#m7

Aadd2

Aadd9 ackorddiagram

Alla add2-ackord:
Cadd2Dadd2Eadd2Fadd2Gadd2Aadd2Badd2

Hur ackordet spelas

I detta fallet används samma ackordgrepp för Add2 som för Add9. Notera att Aadd2 ibland skrivs A2 och kan vara identiskt med ackord Asus2.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du kan använda för detta ackord är till exempel pekfinger (4e strängen) och långfinger (3e strängen).

Förslag på ackordföljder med Gadd2-ackordet:

1. Aadd2 G6 D6