A add ackord

Aadd (detsamma som Aadd9) är ett någorlunda vanligt ackord. Aadd9 och Aadd2 innehåller samma toner, fast att det i ena fallet skiljer en oktav. Skillnaden mot ett vanligt A durackord är att en B-ton tillkommer i båda fallen.

Aadd9


Aadd9 ackorddiagram

Alla add9-ackord:
Cadd9Dadd9Eadd9Fadd9Gadd9Aadd9Badd9

Hur ackordet spelas

Aadd9 liknar A dur med enda skillnaden att B-strängen, den andra, spelas lös. Notera att versionen av ackordet som visas i diagrammet, vilket är det vanligaste greppet utesluter C# som ingår i den teoretiska formen av ackordet. Detta ackord är oftare betecknat Asus2.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du kan använda för detta ackord är till exempel pekfinger (4e strängen) och långfinger (3e strängen).

Förslag på ackordföljder med Aadd9-ackordet:

1. Add9 - Asus4 - Amaj9 - Amaj7
2. Add9 - Em - F#m11

Aadd2

Aadd2 ackorddiagram

Alla add2-ackord:
Cadd2Dadd2Eadd2Fadd2Gadd2Aadd2Badd2

Hur ackordet spelas

I detta fallet används samma ackordgrepp för Add2 som för Add9. Notera att Aadd2 ibland skrivs A2 och kan vara identiskt med ackord Asus2.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du kan använda för detta ackord är till exempel pekfinger (2a bandet, 4e strängen), långfinger (2a bandet, 2a strängen) och lillfinger (4e bandet, 3e strängen).

Förslag på ackordföljder med Aadd2-ackordet:

1. Aadd2 - G6 - D6
1. Aadd2 - Bm9 - Em6

Toner och enharmonik

Ackorden Aaad9 och Aadd2 består som nämnts av samma toner, vilket gör dem till så kallade enharmoniska ackord.

Namn Toner
Aadd9 A C# E B
Aadd2 A B C# E

När ciss utesluts som i fallet med ackordet som visas i första diagrammet blir ackordet identiskt med Asus2.

Aadd4

Ett ytterligare add-ackord är Aadd4 där det tonen som utgör fjärde skalsteget ingår, vilket är D-tonen i Aadd4. I förkortad notation skrivs ackordet X00220.

Annons