Am ackord

Am tillhör gruppen mollackord och är ett av de allra vanligaste ackorden. På bilden kan du se hur A mollackordet spelas i öppen position.

Am


Am ackorddiagram

Alla mollackord:
CmC#m / DbmDmD#m / EbmEmFmF#m / GbmGmG#m / AbmAmA#m / BbmBm

Hur ackordet spelas

Den översta strängen (markerad med ett X) ska inte spelas. Ackordet består därför av fem toner: A (öppen sträng), E, A, C och E (öppen sträng). Anledningen till att tonerna A och E upprepas är på grund av att ackordet endast består av tre toner, men att det inte låter särskilt bra att bara spela på tre strängar.

Om du skulle råka spela alla sex strängarna, inklusive den lägsta vore det ingen katastrof eftersom du då adderat en ytterligare E-ton som vi vet redan ingår i ackordet. Det är dock inte att rekommendera eftersom basnoten inte längre är grundtonen (A). Om du inkluderar den översta strängen spelar du ackordet Am/E. Ett tips för att undvika att spela på den översta strängen är att lätt nudda den med tummen, vilket gör att strängen inte ljuder och du tillåts spela mera fritt.

Vid sidan av detta ackordgrepp i öppen position finns det ytterligare sätt att spela ett Am-ackord på gitarren. Du kan exempelvis spela det som barréackord.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (1a bandet), långfinger (2a bandet, 4e strängen) och ringfinger (2a bandet, 3e strängen).

Förslag på ackordföljder med Am-ackordet:

1. Am - D - G
2. Am - G - C
3. Am - E - G - Am
4. Am - F - G - C
5. Am - F - F6 - G - C - Cadd

Am ackord med alternativ baston

Am/G, Am/F# och Am/E är alla Am-ackord, fast med en alternativ baston.

Hur ackorden spelas

Här handlar det om ett Am-ackord som ändrats genom att en ny baston tillkommit. Ackordbeteckningen innehåller ett snedstreck, vilket betyder att bokstaven efter snedstrecket representerar bastonen.

Am/G

Am/G ackorddiagram

Am/F#

Am/F# ackorddiagram

Am/E

Am/E ackorddiagram

Av dessa är Am/E ett så kallat inverterat ackord eftersom E-tonen ingår i Am-ackordet (a, c, e). Am/G och Am/F# är så kallade slash-ackord, där den alternativa bastonen inte ingår i ackordet. Tummen kan eventuellt involveras i greppet Am/F#.

Förslag på ackordföljder:

1. Am - Am/G - F - C - G - Am
2. Am - Am/F# - G - C/G
3. Am/E - F - G - E
4. Dm - F - Am/E - E

Annons