A ackord

En genomgång av olika A-ackord. När det enbart står A utskrivet betyder det A dur.

A


A ackorddiagram

Alla durackord:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Andra A ackord:
A5A7AmAm7Amaj7Asus

Hur ackordet spelas

På bilden kan du se A ackordet på gitarr spelas i öppen position. Den översta strängen (markerad med X) ska inte spelas. Ackordet består därför av fem toner: A (öppen sträng), E, A, C# och E (öppen sträng). Anledningen till att tonerna A och E upprepas är på grund av att ackordet endast består av tre toner, men att det inte låter särskilt bra att bara spela på tre strängar.

Om du skulle råka spela alla sex strängarna, inklusive den översta vore det ingen katastrof då du hade adderat en ytterligare E-ton som vi vet redan ingår i ackordet. Det är dock inte att rekommendera eftersom basnoten inte längre utgör grundtonen (A). Om du inkluderar den översta strängen (alltså den som är markerad med ett X, vilket är strängen med den lägsta tonen) spelar du ackordet A/E. Ett tips för att undvika att spela på den översta strängen är att lätt nudda den med din tumme, vilket gör att strängen inte ljuder och sedan kan du spela utan att tänka på att komma när fel sträng.

Vid sidan av detta ackordgrepp i öppen position finns det ytterligare sätt att spela ett A-ackord på gitarren. Du kan exempelvis spela det som barréackord.

Rekommenderat fingergrepp

När det gäller hur du placerar fingrarna i det här fallet varierar en hel del och det finns en särskild genomgång om detta.

Förslag på ackordföljder med A-ackordet:

1. A - D - E - A
2. A - G - D
3. A - E - Bm - D
4. C#m7 - Bm7 - D - A
5. E - F#m - C#m - D - A

Toner, omvändningar och enharmonik

Ackordets toner i den ordning de spelas där den första kallas rot. De två nästföljande är så kallade omvändningar.

Namn Toner
A A C# E
A/C# C# E A
A/E E A C#
C#m#5 C# E A

A dur innehåller samma toner som ackordet C#m#5, fast i olika ordning (kallas ibland enharmoniska ackord). Andra omvändningen och av A-ackordet och C#m#5 är alltså identiska.

A ackord med alternativ baston

A/C#, A/E, A/F# och A/B är alla A-ackord, fast med en alternativ baston.

Hur ackorden spelas

På bilderna visas ytterligare A-ackord, sådana med alternativa bastoner. I ackordbeteckningar med snedstreck indikeras att den andra bokstaven är en ny baston.

A/C#

A/C# ackorddiagram

A/E

A/E ackorddiagram

A/F#

A/F# ackorddiagram

A/B

A/B ackorddiagram

Av ackorden är A/C# och A/E så kallade inverterade ackord eftersom C#- respektive E-tonen redan ingår i A-ackordet (a, c#, e). A/F# och A/B är så kallade slash-ackord, där den alternativa bastonen inte ingår i ackordet. För att ta A/F# kan du använda tummen för översta strängen.

Förslag på ackordföljder:

1. A - A/C# - D - E
2. B - A/F# - E
3. A/E - D/F# - G5
4. A - A/B - C - G

Aadd

Aadd (detsamma som Aadd9) är ett någorlunda vanligt ackord. Enda skillnaden mot durackordets grepp är på den tredje strängen och därigenom ändras en ton från A till B.

Aadd9 ackorddiagram

Annons