C sus ackord

Csus4 (detsamma som när bara Csus är utskrivet) och Csus2 avviker båda med en ton från C dur. Nedan visas diagram för dessa ackord.

Csus4


Csus4 ackorddiagram

Alla sus4-ackord:
Csus4Dsus4Esus4Fsus4Gsus4Asus4Bsus4

Hur ackordet spelas

Enda skillnaden mot durackordet är att den tredje strängen spelas på fjärde i stället för på tredje bandet samt att den tunnaste strängen inte spelas (vilken kan dämpas med näraliggande finger). För Csus4 gäller därigenom att en ton ändras från E till F kontra det vanliga durackordet.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (1a bandet), ringfinger (3e bandet, 5e strängen) och lillfinger (3e bandet, 4e strängen).

Förslag på ackordföljder med Csus4-ackordet:

1. C - Csus4 - G - Am

Csus2

Csus2 ackorddiagram

Alla sus2-ackord:
Csus2Dsus2Esus2Fsus2Gsus2Asus2Bsus2

Hur ackordet spelas

Enda skillnaden mot durackordet är att den fjärde strängen spelas på öppen sträng i stället för på andra bandet. För Csus2 gäller därigenom att en ton ändras från E till D kontra det vanliga durackordet.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (1a bandet) och ringfinger (3e bandet).

Förslag på ackordföljder med Csus2-ackordet:

1. C - Csus2 - F - G