C sus ackord

Csus4 (detsamma som när bara Csus är utskrivet) och Csus2 avviker båda med en ton från C dur. Nedan visas diagram för dessa båda ackord.

Csus4


Csus4 ackorddiagram

Alla sus4-ackord:
Csus4Dsus4Esus4Fsus4Gsus4Asus4Bsus4

Hur ackordet spelas

Enda skillnaden mot durackordet är att den tredje strängen spelas på tredje i stället för på andra bandet. För Csus4 gäller därigenom att en ton ändras från E till F kontra det vanliga dur-ackordet.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (1a bandet), lillfinger (3e bandet, 4e strängen) och ringfinger (3e bandet, 2a strängen).

Förslag på ackordföljder med Csus4-ackordet:

1. C Csus4 G Am

Csus2

Csus2 ackorddiagram

Alla sus2-ackord:
Csus2Dsus2Esus2Fsus2Gsus2Asus2Bsus2

Hur ackordet spelas

Enda skillnaden mot durackordet är att den näst understa strängen spelas på öppen sträng i stället för på andra bandet. För Csus2 gäller därigenom att en ton ändras från E till D kontra det vanliga dur-ackordet.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (1a bandet) och ringfinger (3e bandet).

Förslag på ackordföljder med Csus2-ackordet:

1. C Csus2 F G