C5 ackord

C5 tillhör gruppen powerackord och är vanligt inom musikstilar som rock, hårdrock, punk och liknande. På bilderna ser du fyra diagram: två varianter av grepp med två respektive tre fingrar samt ett två grepp med baston en sträng ned.

C5


C5 ackorddiagram C5 ackorddiagram alternativ 2C5 ackorddiagram bassträng femte strängC5 ackorddiagram bassträng femte sträng

Alla powerackord:
C5C#5 / Db5D5D#5 / Eb5E5F5F#5 / Gb5G5G#5 / Ab5A5A#5 / Bb5B5

Hur ackordet spelas

På bilderna kan du se hur C5-ackordet spelas på två olika sätt och i två olika positioner. Skillnaderna är att ett ytterligare finger är involverat i ena fallet samt att bastonen flyttas en sträng ned. Vad som sker när ett tredje fingrar adderas är att grundtonen dubbleras en oktav högre, vilket ger ett något tjockare ljud. Strängar markerade med X ska inte spelas.

C5-ackordet spelas med den lägsta strängen som grundton, vilken är C. För powerackord används ofta flyttbara grepp, vilket gör att du kan använda samma grepp och utgå från andra strängar.

Ackordet (första bild) består av tonerna: C och G.
Ackordet (andra bild) består av tonerna: C, G och C.
Ackordet (tredje bild) består av tonerna: C och G.
Ackordet (fjärde bild) består av tonerna: C, G och C.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du kan använda för detta ackord är:
Diagram 1. Pekfinger (8e bandet) och ringfinger (10e bandet).
Diagram 2. Pekfinger (8e bandet), ringfinger (10e bandet, 5e strängen) och lillfinger (10e bandet, 4e strängen). Alternativt ringfinger över bägge strängarna på tionde bandet.
Samma grepp gäller för diagram 3 och 4.

Förslag på ackordföljder med C5-ackordet:

1. C5 - F5 - G5
2. C5 - D5 - E5 - D5
3. C5 - Eb5 - Bb5

Toner och omvändningar

Ackordets toner i den ordning de spelas där den första kallas rot. Det finns en möjlig omvändning.

Namn Toner
C5 C G
C5/G G C

Ackordet kan skrivas C(no3), vilket markerar ett C-durackord utan ters.

Annons