11 ackord

Det finns tre olika kategorier av ackord med siffran elva i beteckningen. Det finns dur, moll och dominanta 11-ackord. Dessa skrivs maj11, m11 och 11. Minst vanliga är dur 11-ackorden.

Dominanta 11 ackord

När det bara står elva efter en bokstav (C11, D11, E11 osv.), avser det ett dominant 11-ackord. Bilder på dessa visas i form av diagram (siffrorna under ackordnamnen anger på vilka band greppet ska tas).

C11

C11 ackorddiagram

C#11 / Db11

C#11 / Db11 ackorddiagram

D11

D11 ackorddiagram

D#11 / Eb11

D#11 / Eb11 ackorddiagram

E11

E11 ackorddiagram

F11

F11 ackorddiagram

F#11 / Gb11

F#11 / Gb11 ackorddiagram

G11

G11 ackorddiagram

G#11 / Ab11

G#11 / Ab11 ackorddiagram

A11

A11 ackorddiagram

A#11 / Bb11

A#11 / Bb11 ackorddiagram

B11

B11 ackorddiagram

En översikt över tonerna som ingår i respektive ackord:

C11: C, E, G, Bb, D, F
C#11 / Db9: C#, F, G#, B, D#, F#
D11: D, F#, A, C, E, G
D#11 / Eb9: D#, G, A#, C#, F, G#
E11: E, G#, B, D, F#, A
F11: F, A, C, Eb, G, Bb
F#11 / Gb9: F#, A#, C#, E, G#, B
G11: G, B, D, F, A, C
G#11 / Ab9: G#, C, D#, F#, A#, C#
A11: A, C#, E, G, B, D
A#11 / Bb9: A#, D, F, G#, C, D#
B11: B, D#, F#, A, C#, E

Ackordföljd

Ackordföljder som inkluderar 11-ackord:

E9 - B11 - A13 - G#m7
Dm7 - G11 - Cmaj9

Moll 11 ackord (m11)

Mollackord med en elva skrivs med beteckningen m11. En musikteoretisk beskrivning ger att dessa är mollackord som expanderats med en septima och en undeciman, ibland ingår även nonan. Endast en ton, tersen, skiljer dem från de dominanta 11-ackorden.

Cm11

Cm11 ackorddiagram

C#m11 / Dbm11

C#m11 / Dbm11 ackorddiagram

Dm11

Dm11 ackorddiagram

D#m11 / Ebm11

D#m11 / Ebm11 ackorddiagram

Em11

Em11 ackorddiagram

Fm11

Fm11 ackorddiagram

F#m11 / Gbm11

F#m11 / Gbm11 ackorddiagram

Gm11

Gm11 ackorddiagram

G#m11 / Abm11

G#m11 / Abm11 ackorddiagram

Am11

Am11 ackorddiagram

A#m11 / Bbm11

A#m11 / Bbm11 ackorddiagram

Bm11

Bm11 ackorddiagram

En översikt över tonerna som ingår i respektive ackord:

Cm11: C, Eb, G, Bb, D, F
C#m11 / Dbm11: C#, E, G#, B, D#, F#
Dm11: D, F, A, C, E, G
D#m11 / Ebm11: D#, F#, A#, C#, F, G#
Em11: E, G, B, D, F#, A
Fm11: F, Ab, C, Eb, G, Bb
F#m11 / Gbm11: F#, A, C#, E, G#, B
Gm11: G, Bb, D, F, A, C
G#m11 / Abm11: G#, B, D#, F#, A#, C#
Am11: A, C, E, G, B, D
A#m11 / Bbm11: A#, C#D, F, G#, C, D#
Bm11: B, D, F#, A, C#, E

Ackordföljd

Ackordföljder som inkluderar m11-ackord:

Dmaj7 - Gmaj7 - F#m11 - Bm11 - Dmaj7

Dur 11 ackord (maj11)

Ackorden med beteckningen maj11 är mindre vanliga och inga diagram med dessa har tagits med i översikten.

En översikt över tonerna som ingår i respektive ackord:

Cmaj11: C, E, G, B, D, F
C#maj11 / Dbmaj11: C#, F, G#, C, D#, F#
Dmaj11: D, F#, A, C#, E, G
D#maj11 / Ebmaj11: D#, G, A#, D, F, G#
Emaj11: E, G#, B, D#, F#, A
Fmaj11: F, A, C, E, G, Bb
F#maj11 / Gbmaj11: F#, A#, C#, F, G#, B
Gmaj11: G, B, D, F#, A, C
G#maj11 / Abmaj11: G#, C, D#, G, A#, C#
Amaj11: A, C#, E, G#, B, D
A#maj11 / Bbmaj11: A#, D, F, A, C, D#
Bmaj11: B, D#, F#, A#, C#, E