Amaj7 ackord

Amaj7 tillhör gruppen durackord ("maj" är förkortning för "major" som betyder dur på svenska). Sjuan betyder att den sjunde tonen i skalan lagts till det vanliga durackordet. Detta ackord kan även skrivas AM7.

Amaj7


Amaj7 ackorddiagram

Alla maj7-ackord:
Cmaj7C#maj7 / Dbmaj7Dmaj7D#maj7 / Ebmaj7Emaj7Fmaj7F#maj7 / Gbmaj7Gmaj7G#maj7 / Abmaj7Amaj7A#maj7 / Bbmaj7Bmaj7

Hur ackordet spelas

På bilden kan du se hur Amaj7-ackordet spelas i öppen position. Den översta strängen (markerad med ett X) ska inte spelas. Ackordet består därför av fem toner: A (öppen sträng), E, G#, C# och E (öppen sträng).

Om du skulle råka spela alla sex strängarna skulle du addera en ytterligare E-ton. Det är ingen katastrof, men rekommenderas inte eftersom basnoten inte längre är grundtonen (A). Om du inkluderar den översta strängen spelar du ackordet Amaj7/E.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (1a bandet), långfinger (2a bandet, 4e strängen) och ringfinger (2a bandet, 2a strängen).

Förslag på ackordföljder med Amaj7-ackordet:

1. Bm7 - E7 - Amaj7
2. E - Amaj7 - B6 - E
3. F#m7 - G7 - E7 - Amaj7

Toner och omvändningar

Ackordets toner i den ordning som följer skalstegen.

Namn Toner
Amaj7 A C# E G#
Amaj7/C# C# E G# A
Amaj7/E E G# A C#
Amaj7/G# G# A C# E

Amaj7/C#, Amaj7/E och Amaj7/G# är de tre omvändningarna.

Annons