G ackord

En genomgång av olika G-ackord. När det enbart står G utskrivet betyder det G dur. På bilderna kan du se hur G-ackordet spelas i öppen position. Det finns tre olika alternativ som alla fungerar bra (det första är det vanligaste).

G


G ackorddiagram g ackorddiagram alternativ 2 g ackorddiagram alternativ 3

Alla durackord:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Andra G ackord:
G5G7GmGm7Gmaj7Gsus

Hur ackordet spelas

Här förklaras i detalj hur du spelar enligt första bilden från vänster. Alla sex strängar ska spelas och därför består ackordet av sex toner: G (öppen sträng), B, D (öppen sträng), G (öppen sträng), B (öppen sträng) och G. G- och B-tonerna upprepas alltså tre respektive två gånger. Anledningen är att det bara ingår tre olika toner i ett G-ackord, men det låter inte särskilt bra att spela ackordet i form av endast tre strängar.

I andra alternativet (den andra bilden) placeras ringfingret på B-strängen och i stället för B-tonen på öppen sträng spelas en D-ton på andra sträng. Detta grepp ger en bättre kurvning av handen, vilket kan vara fördel för att undvika komma när den femte strängen. Detta grepp är möjligt att spela antingen med fyra eller tre fingrar, med tre fingrar genom att ringfingret läggs över både sträng ett och två.

I tredje alternativet (den tredje bilden) tystas A-strängen med hjälp av det angränsande fingret och därmed spelas fem strängar totalt.

Vid sidan av dessa ackordgrepp i öppen position finns det ytterligare sätt att spela ett G-ackord på gitarren. Du kan exempelvis spela det som barréackord. Lär dig också G-ackord med alternativa bastoner.

Rekommenderat fingergrepp

Det finns två olika fingergrepp som båda är populära för detta ackord (gäller ackorddiagrammet till vänster):
1. Pekfinger (2a bandet), långfinger (3e bandet, 6e strängen) och lillfinger (3e bandet, 1a strängen).
2. Långfinger (2a bandet), ringfinger (3e bandet, 6e strängen) och lillfinger (3e bandet, 1a strängen).

En sak att ta notis om är att det andra greppet (till höger på bilden nedan) medför att fingret på översta bassträngen riskerar nudda den näst översta strängen. Det första greppet (till vänster på bilden) med fingret på översta strängen är mer kurvat och kan lättare undvika nudda näst översta strängen. Det finns annars inget som hindrar att båda greppet används beroende på ackorden som spelas före och efter, för att få enkla förflyttningar.

Olika fingergrepp
Två alternativa fingergrepp.

Förslag på ackordföljder med G-ackordet:

1. G - D - C
2. G - Am - C - G
3. G - D - Em - C
4. G - D/F# - Em - C

Toner, omvändningar och enharmonik

Ackordets toner i den ordning de spelas där den första kallas rot. De två nästföljande är så kallade omvändningar.

Namn Toner
G G B D
G/B B D G
G/D D G B
Bm#5 B D G

G dur innehåller samma toner som ackordet Bm#5, fast i olika ordning (kallas ibland enharmoniska ackord). Andra omvändningen och av G-ackordet och Bm#5 är alltså identiska.

G ackord med alternativ baston

G/B, G/D, G/E och G/F# är alla G-ackord, fast med en alternativ baston.

Hur ackorden spelas

På bilderna kan du se hur de olika ackordet spelas. I samtliga fall handlar det om ett vanligt G-ackord som ändrats på grund av att en ny baston tillkommit. När ackordbeteckningen innehåller ett snedstreck betyder detta att bokstaven efter snedstrecket ska användas som baston. Ackorddiagrammen nedan visar fyra alternativ till det vanliga G-ackordet.

G/B

G/B ackorddiagram

G/D

G/D ackorddiagram

G/E

G/E ackorddiagram

G/F#

G/F# ackorddiagram

Av dessa är G/B och G/D så kallade inverterade ackord där B- respektive D-tonen redan ingår i G-ackordet (g, b, d). G/E och G/F# är så kallade slash-ackord, där den alternativa bastonen inte ingår i ackordet (notera dock att de ingår i G-skalan). Ackordet G/E är sällsynt och finns inte med i någon ackordföljd nedan.

Förslag på ackordföljder:

1. C - G/B - Am
2. Em - G/D - D
3. C/E - F - G/E
4. G - G/F# - Em

Annons