F# (Fiss) / Gb (Gess) ackord

Ackordsymbolen F# används ofta för Fiss-ackordet. Detta ackord är vanligare att spela som barréackord, men nedan visas det i öppen position och även med capo. Längre ned visas även Fiss-moll ackordet. Notera att ackorden F# och F#m i praktiken är samma som Gb respektive Gbm.

F# / Gb

 

Fiss ackorddiagram

 

Fiss alternativt ackorddiagram

(capo 2)

Fiss ackorddiagram med capo

Alla durackord:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur ackordet spelas

Strängar markerade med X ska inte spelas. Ackordet på första bilden från vänster består av fyra toner: F#, C#, F# och A#. Eftersom detta grepp är svårt visas ett alternativt grepp som inkluderar tre strängar och med A# som baston samt ett förslag där du använder en capo.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (4e bandet), långfinger (1a bandet, 4e strängen), ringfinger (1a bandet, 6e strängen) och lillfinger (7e bandet).

Förslag på ackordföljder:

1. F# G# B C# / Gb Ab B Db

F#m / Gbm

 

F#m ackorddiagram

 

Fiss moll ackorddiagram

(capo 2)

Fiss moll ackorddiagram med capo

Alla mollackord:
CmC#m / DbmDmD#m / EbmEmFmF#m / GbmGmG#m / AbmAmA#m / BbmBm

Hur ackordet spelas

Det vänstra greppet till F#m har likheter med det till Dm, men är flyttat en bit uppåt på greppbrädan. De två översta strängarna ska inte spelas och ackordet består därför av fyra toner: F#, C#, F# och A. Kan till exempel även spelas med capo på fjärde bandet. Det andra greppet är ett enklare alternativ med A som basnot. Tredje bilden visar hur F#m (eller Gbm) kan spelas med capo.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (4e bandet), långfinger (2a bandet), ringfinger (1a bandet) och ringfinger (7e bandet).

Notera att ackorden för Fiss (F#) och Gess (Gb) har samma grepp.

Förslag på ackordföljder:

1. F#m E/G# A / Gbm E/Ab A