F# (fiss) / Gb (gess) ackord

Ackordsymbolen F# används ofta för Fiss-ackordet. Detta ackord är vanligast att spela som barréackord, men nedan visas det i flera versioner samt med capo. Notera att ackordet F# i praktiken är samma som Gb.

F# / Gb

 

Fiss ackorddiagram

 

Fiss ackorddiagram

 

Fiss alternativt ackorddiagram

(capo 2)

Fiss ackorddiagram med capo

Alla durackord:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur ackordet spelas

Första bilden visar ackordet med E-barrégrepp som utgår från andra bandet med bastonen på sjätte strängen.

Ackordet på andra bilden från vänster består av fyra toner (strängar markerade med X ska inte spelas): F#, C#, F# och A#. Eftersom detta grepp är svårt visas ett alternativt grepp som inkluderar tre strängar och med A# som baston samt ett förslag där du använder en capo.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (4e bandet), långfinger (6e bandet, 3e strängen), ringfinger (6e bandet, 1e strängen) och lillfinger (7e bandet).

Förslag på ackordföljder:

1. F# - G# - B - C# / Gb - Ab - B - Db
2. F# - B - E / Gb - B - E
3. F# - B - D#m - C#

Toner, omvändningar och enharmonik

Ackordets toner i den ordning de spelas där den första kallas rot. De två nästföljande är så kallade omvändningar.

Namn Toner
F# F# A# C#
F#/A# A# C# F#
F#/C# C# F# A#

Motsvarande översikt gällande Gb.

Namn Toner
Gb Gb Bb Db
Gb/Bb Bb Db Gb
Gb/Db Db Gb Bb
Bbm#5 Bb Db Gb

Gess dur innehåller samma toner som ackordet Bbm#5, fast i olika ordning (kallas ibland enharmoniska ackord). Andra omvändningen och av Gb-ackordet och Bm#5 är alltså identiska.

Annons