F# (Fiss) / Gb (Gess) ackord

Ackordsymbolen F# används ofta för Fiss-ackordet. Detta ackord är vanligare att spela som barréackord, men nedan visas det i öppen position och även med capo. Längre ned visas även Fiss-moll ackordet. Notera att ackorden F# och F#m i praktiken är samma som Gb respektive Gbm.

F# / Gb

 

Fiss ackorddiagram

 

Fiss alternativt ackorddiagram

(capo 2)

Fiss ackorddiagram med capo

Alla durackord:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur ackordet spelas

Strängar markerade med X ska inte spelas. Ackordet på första bilden från vänster består av fyra toner: F#, C#, F# och A#. Eftersom detta grepp är svårt visas ett alternativt grepp som inkluderar tre strängar och med A# som baston samt ett förslag där du använder en capo.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (4e bandet), långfinger (6e bandet, 3e strängen), ringfinger (6e bandet, 1e strängen) och lillfinger (7e bandet).

Förslag på ackordföljder:

1. F# G# B C# / Gb Ab B Db
2. F# B E / Gb B E

Toner, omvändningar och enharmonik

Ackordets toner i den ordning de spelas där den första kallas rot. De två nästföljande är så kallade omvändningar.

Namn Toner
F# F# A# C#
F#/A# A# C# F#
F#/C# C# F# A#

Motsvarande översikt gällande Gb.

Namn Toner
Gb Gb Bb Db
Gb/Bb Bb Db Gb
Gb/Db Db Gb Bb
Bbm#5 Bb Db Gb

Gess dur innehåller samma toner som ackordet Bbm#5, fast i olika ordning (kallas ibland enharmoniska ackord). Andra omvändningen och av Gb-ackordet och Bm#5 är alltså identiska.

F#m / Gbm

 

F#m ackorddiagram

 

Fiss moll ackorddiagram

(capo 2)

Fiss moll ackorddiagram med capo

Alla mollackord:
CmC#m / DbmDmD#m / EbmEmFmF#m / GbmGmG#m / AbmAmA#m / BbmBm

Hur ackordet spelas

Det vänstra greppet till F#m har likheter med det till Dm, men är flyttat en bit uppåt på greppbrädan. De två översta strängarna ska inte spelas och ackordet består därför av fyra toner: F#, C#, F# och A. Det andra greppet är ett enklare alternativ med A som basnot. Tredje bilden visar hur F#m (eller Gbm) kan spelas med capo.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (4e bandet), långfinger (5e bandet), ringfinger (6e bandet) och lillfinger (7e bandet).

Notera att ackorden för Fiss (F#) och Gess (Gb) har samma grepp.

Förslag på ackordföljder:

1. F#m E/G# A / Gbm E/Ab A

Annons