Dim-ackord

Dim-ackord ingår inte bland de vanliga ackorden, men kan förekomma och då vill du så klart veta hur de spelas. När det gäller grepp är dim-ackorden inte mest tacksamma att spela i öppna positioner på en gitarr med standardstämning. Under diagrammen följer några kommentarer hur du eventuellt kan tillämpa ackorden något annorlunda.

Översikt

Diagrammen nedan visar dim-ackord, "X" betyder att strängen inte ska spelas och siffrorna anger vilka band som gäller (siffran 0 betyder att strängen ska spelas öppen). För denna ackordgrupp används också alternativt gradtecken i namnet. Cdim kan skrivas C°, Ddim kan skrivas D° och så vidare.

Cdim

Cdim ackorddiagram

Ddim

Ddim ackorddiagram

Edim

Edim ackorddiagram

Fdim

Fdim ackorddiagram

Gdim

Gdim ackorddiagram

Adim

Adim ackorddiagram

Bdim

Bdim ackorddiagram

I fallet Bdim kan du även spela på den tredje översta strängen, vilket egentligen gör att du spelar ett Bdim/D, men på så sätt kan du spela på fyra strängar i stället för tre som oftast är naturligare. Kolla även in de flyttbara ackordgreppen nedan som ibland kan vara att föredra.

Kortfattat om ackordens uppbyggnad

Det som skiljer ett dim-ackord från ett vanligt durackord är att både ters och kvint är sänkt ett halvt tonsteg.

En lista på toner som ingår i dessa ackord:

C dim (C°): C Eb Gb
C# / Db dim (C#° / Db°): C# E G
D dim (D°): D F Ab
D# / Eb dim (D#° / Eb°): D# F# A
E dim (E°): E G Bb
F dim (F°): F Ab B
F# / Gb dim (F#° / Gb°): F# A C
G dim (G°): G Bb Db
G# / Ab dim (G#° / Ab°): G# B D
A dim (A°): A C Eb
A# / Bb dim (A#° / Bb°): A# C# E
B dim (B°): B D F

Ackordföljder

Ackordföljder som inkluderar dim-ackord:

Ab - Dbm - Adim
F - C7 - A7 - Dm - Bdim - F

Flyttbara grepp

I stället för att spela de öppna varianterna av ackorden går det också att spela flyttbara, vilket innebär att du kan spela samma grepp som du flyttar upp och ned på greppbrädan.

flyttbart dim ackord

Om du till exempel vill spela ackordet Bdim med detta grepp hittas bastonen på andra bandet, femte strängen.

Se även översikten med dim7-ackord.