7#5 ackord

7#5 ackord är identiska med vanliga 7-ackord förutom att kvinten höjs ett steg, jämför med 7-5 ackord. För att exemplifiera detta kan vi jämföra C7 och C7#5 som innehåller tonerna C, E, G, Bb respektive C, E, G#, Bb. Dessa ackord som också kan heta 7+5 ackord är bland annat relativt vanliga inom jazzmusik. De används ofta som ersättning för vanliga dominanta 7-ackord.

Översikt

I följande två grupper diagram visas 7#5 ackord med två olika flyttbara grepp. I den första gruppen finns grundtonen på den översta strängen. (På den tredje strängen står det "X" i de flesta fallen och denna ska alltså inte ljuda och dämpas med hjälp av ringfingret).

C7#5

C7#5 ackorddiagram

D7#5

D7#5 ackorddiagram

E7#5

E7#5 ackorddiagram

F7#5

F7#5 ackorddiagram

G7#5

G7#5 ackorddiagram

A7#5

A7#5 ackorddiagram

B7#5

B7#5 ackorddiagram

I den andra gruppen med 7#5 ackord finns grundtonen på den näst översta strängen.

C7#5

C7#5 ackorddiagram

D7#5

D7#5 ackorddiagram

E7#5

E7#5 ackorddiagram

F7#5

F7#5 ackorddiagram

G7#5

G7#5 ackorddiagram

A7#5

A7#5 ackorddiagram

B7#5

B7#5 ackorddiagram

En översikt över tonerna som ingår i respektive ackord:

C7#5: C, E, G#, Bb
D7#5: D, F#, A#, C
E7#5: E, G, B#, D
F7#5: F, A, C#, Eb
G7#5: G, B, D#, F
A7#5: A, C#, E#, G
B7#5: B, D#, G, A

Ackordföljder

Ackordföljder som inkluderar 7#5 ackord:

A7 - A7#5 - F#m7

Em7 - G7#5 - Cmaj7

Am7 - D7 - Gm7 - C7#5 - F6 - Fm7 - Bb7 - C6