B ackord

En genomgång av olika B-ackord. När det enbart står B utskrivet betyder det B dur. Ibland används ackordbeteckningen H för detta ackord. Bilderna visar två sätt B-ackordet kan spelas.

B


B ackorddiagramB ackorddiagramB ackorddiagramB ackorddiagram capo 2

Alla durackord:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Andra B ackord:
B5B7BmBm7Bmaj7Bsus

Hur ackordet spelas

På bilden kan du se hur B-ackordet kan spelas, det är dock vanligare att spela det som barréackord. På första bilden är de två lägsta strängarna markerade med X som indikerar att dem inte ska spelas. Ackordet består därför av fyra toner: F#, B, D och F#. Att spela med F# som basnot låter bättre på grund av att fyra strängar i stället för tre ingår, fast den rätta ackordbeteckningen är B/F#.

Det är fullt möjligt att bara spela på de tre understa strängarna, vilket också i teorin är mer korrekt då B blir basnot. Däremot låter det inte alltid bra att bara spela på tre strängar och spelbarheten kan också bli lidande. Den tredje bilden visar ett av sätten som ackordet kan spelas med en capo.

Lär dig också alternativa B-ackord.

Rekommenderat fingergrepp

Pekfinger (2a band), långfinger (4e band, 4e strängen), ringfinger (4e band, 3e strängen) och lillfinger (4e band, 2a strängen).

Förslag på ackordföljder med B-ackordet:

1. B - E - A - B
2. B - D - E
3. B - F# - E - B
4. B - G#m - E - F# - B

Toner, omvändningar och enharmonik

Ackordets toner i den ordning de spelas där den första kallas rot. De två nästföljande är så kallade omvändningar.

Namn Toner
B B D# F#
B/D# D# F# B
B/F# F# B D#
D#m#5 D# F# B

B dur innehåller samma toner som ackordet D#m#5, fast i olika ordning (kallas ibland enharmoniska ackord). Andra omvändningen och av B-ackordet och D#m#5 är alltså identiska.

B ackord med alternativ baston

B/D, B/F# och B/E är alla B-ackord, fast med en alternativ baston.

Hur ackorden spelas

På bilderna visas B-ackord som ändrats genom att bastonen ersatts. När ackordbeteckningen innehåller ett snedstreck betyder detta att bokstaven efter snedstrecket ska användas som baston. Ackorddiagrammen nedan visar tre alternativa B-ackord för gitarr.

B/D

B/D ackorddiagram

B/F#

B/F# ackorddiagram

B/E

B/E ackorddiagram

Av dessa är B/D och B/F# inverterade ackord där D- respektive F#-tonen redan ingår i B-ackordet (b, d, f#). B/E är ett slash-ackord, där den alternativa bastonen inte ingår i ackordet.

Förslag på ackordföljder:

1. B/D - G/D - F#7
2. B - B/F# - E
3. B - B/E - F#

Badd

Badd (detsamma som Badd9) är ett relativt ovanligt ackord. Notera att bastonen här finns på nionde bandet. Det finns inga enkla grepp med detta ackord på de tidigaste banden och därför föreslås det som visas på bilden nedan.

Badd9 ackorddiagram

Annons