F ackord

En genomgång av olika F-ackord. När det enbart står F utskrivet betyder det F dur. På bilderna kan du se hur F-ackordet spelas på fyra strängar, som barréackord samt med capo på första strängen.

F


F ackorddiagram F ackorddiagram alternativ barré F ackorddiagram capo

Alla durackord:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Andra G ackord:
G5G7GmGm7Gmaj7Gsus

Hur ackordet spelas

Här förklaras hur du spelar enligt första bilden från vänster. Fyra strängar spelas och därför innehåller ackordet av fyra toner: F, A, C och F. F-tonen upprepas alltså, vilket dels beror på att det ofta låter bättre med fyra än tre strängar, dels att bastonen ska vara F.

I andra diagrammet visas ett barrégrepp med pekfingret tvärliggande på första bandet. Detta grepp involverar alla sex strängarna.

Tredje alternativet visar hur ackordet kan spelas med en capo på första bandet.

Lär dig mer om F-ackordet.

Rekommenderat fingergrepp

Fingergreppet för detta ackord (gäller ackorddiagrammet till vänster):
1. Pekfinger (1a bandet), långfinger (2a bandet, 3e strängen) och ringfinger (3e bandet, 4e strängen).

Förslag på ackordföljder med F-ackordet:

1. F Dm C
2. F Am C Gm
3. Gm Dm A7 F

Toner, omvändningar och enharmonik

Ackordets toner i den ordning de spelas där den första kallas rot. De två nästföljande är så kallade omvändningar.

Namn Toner
F F A C
F/A A C F
F/C C F A
Am#5 A C A

F dur innehåller samma toner som ackordet Am#5, fast i olika ordning (kallas ibland enharmoniska ackord). Andra omvändningen och av F-ackordet och Am#5 är alltså identiska.

F ackord med alternativ baston

F/A, F/C och F/E är alla F-ackord, fast med en alternativ baston.

Hur ackorden spelas

På bilderna kan du se hur de olika ackorden spelas. I samtliga fall handlar det om ett vanligt F-ackord som ändrats på grund av att en ny baston tillkommit. När ackordbeteckningen innehåller ett snedstreck betyder detta att bokstaven efter snedstrecket ska användas som baston. Ackorddiagrammen nedan visar tre sådana alternativ.

F/A

F/A ackorddiagram

F/C

F/C ackorddiagram

F/E

F/E ackorddiagram

Av dessa är F/A och F/C så kallade inverterade ackord där A- respektive C-tonen redan ingår i F-ackordet (f, c, a). F/E är ett så kallat slash-ackord, där den alternativa bastonen inte ingår i ackordet (den ingår dock i F-skalan).

Förslag på ackordföljder:

1. C Bb F/A
2. Dm F/C Am
3. F/E G C

Fadd9

Fadd (detsamma som Fadd9) är ett någorlunda vanligt ackord. Notera likheten med ett av durackorden ovan. Skillnaden mot ett vanligt F durackord är att en G-ton tillkommer.

Fadd9 ackorddiagram

Annons