6 ackord

Det finns två kategorier av ackord med siffran sex i beteckningen, de kallas sextackord. Det ena skrivs bara med en sexa i ackordnamnet och räknas varken som dur eller moll medan det andra brukar skrivas m6 (alternativt min6) och är ett mollackord.

6 ackord

När det bara står sexa efter en bokstav (C6, D6, E6 osv.), avser det ett sextackord. I sextackorden finns fyra olika toner. De tre första är identiska med de i ett durackord och till detta har en ton två halva tonsteg ovanför kvinten tillkommet, en sext-intervall.

C6

C6 ackorddiagram

C#6 / Db6

C#6 / Db6 ackorddiagram

D6

D6 ackorddiagram

D#6 / Eb6

D#6 / Eb6 ackorddiagram

E6

E6 ackorddiagram

F6

F6 ackorddiagram

F#6 / Gb6

F#6 / Gb6 ackorddiagram

G6

G6 ackorddiagram

G#6 / Ab6

G#6 / Ab6 ackorddiagram

A6

A6 ackorddiagram

A#6 / Bb6

A#6 / Bb6 ackorddiagram

B6

B6 ackorddiagram

Ett tips är att också lära sig flyttbara grepp för denna kategori av ackord. De två som visas nedan har grundtonen på sjätte respektive femte strängen.

flyttbart 6-ackord flyttbart 6-ackord

En översikt över tonerna som ingår i respektive ackord:

C6: C, E, G, A
C#6 / Db6: C#, F, G#, A#
D6: D, F#, A, B
D#6 / Eb6: D#, G, A#, C
E6: E, G#, B, C#
F6: F, A, C, D
F#6 / Gb6: F#, A#, C#, D#
G6: G, B, D, E
G#6 / Ab6: G#, C, D#, F
A6: A, C#, E, F#
A#6 / Bb6: A#, D, F, G
B6: B, D#, F#, G#

Ackordföljder

Ackordföljder som inkluderar 6 ackord:

G6 – D7 – Am7

Am - F6 - Bm7b5 - E7

Moll 6 ackord (m6)

Mollackord med en sext betecknas m6. Ackorden är byggda genom att en fjärde ton läggs till ett mollackord två halva tonsteg upp, vilket för övrigt är samma fjärde ton som i sextackorden.

Cm6

Cm6 ackorddiagram

C#m6 / Dbm6

C#m6 / Dbm6 ackorddiagram

Dm6

Dm6 ackorddiagram

D#m6 / Ebm6

D#m6 / Ebm6 ackorddiagram

Em6

Em6 ackorddiagram

Fm6

Fm6 ackorddiagram

F#m6 / Gbm6

F#m6 / Gbm6 ackorddiagram

Gm6

Gm6 ackorddiagram

G#m6 / Abm6

G#m6 / Abm6 ackorddiagram

Am6

Am6 ackorddiagram

A#m6 / Bbm6

A#m6 / Bbm6 ackorddiagram

Bm6

Bm6 ackorddiagram

Även här är ett tips är att också lära sig barrégreppen för dessa ackord. I två fall (F#m6 och Gm6) används dock flyttbara grepp, men det finns fler varianter av vilka två vanliga visas nedan med grundtonen på sjätte respektive femte strängen.

flyttbart m6-ackord flyttbart m6-ackord

En översikt över tonerna som ingår i respektive ackord:

Cm6: C, Eb, G, A
C#m6 / Dbm6: C#, E, G#, Bb
Dm6: D, F, A, B
D#m6 / Ebm6: D#, F#, A#, C
Em6: E, G, B, C#
Fm6: F, Ab, C, D
F#m6 / Gbm6: F#, A, C#, Eb
Gm6: G, Bb, D, E
G#m6 / Abm6: G#, B, D#, F
Am6: A, C, E, F#
A#m6 / Bbm6: A#, C#, F, G
Bm6: B, D, F#, A#

Ackordföljder

Ackordföljder som inkluderar m6 ackord:

G – Bm6 – Am7

C - Dm6- Fadd9

Cmaj7 - Em6 - Dmaj7