Dm ackord

Dm tillhör gruppen mollackord och är ett av de allra vanligaste ackorden. På bilden ser hur D mollackordet spelas i öppen position.

Dm


Dm ackorddiagram

Alla mollackord:
CmC#m / DbmDmD#m / EbmEmFmF#m / GbmGmG#m / AbmAmA#m / BbmBm

Hur ackordet spelas

De två översta strängarna (markerade med X) ska inte spelas. Ackordet består därför av fyra toner: D (öppen sträng), A, D och F. Anledningen till att tonen D upprepas är på grund av att det bara ingår tre olika toner i ackordet, men att det låter bättre på gitarren då fyra strängar spelas.

Om du skulle råka spela på den femte strängen vore det ingen katastrof eftersom du då adderat en ytterligare A-ton som vi vet redan ingår i ackordet. Det är dock inte att rekommendera eftersom basnoten inte längre är grundtonen (D). Om du inkluderar den näst översta strängen är den korrekta ackordbeteckningen Dm/A.

Du ska undvika att inkludera den översta strängen eftersom detta skulle addera tonen E till ackordet. Ett tips för att undvika att spela på de översta strängarna är att lägga tummen över så den nuddar strängarna och därmed tystar dem.

Vid sidan av detta ackordgrepp i öppen position finns det ytterligare sätt att spela ett Dm-ackord på gitarren. Du kan exempelvis spela det som barréackord.

Rekommenderat fingergrepp

Det finns två olika fingergrepp som båda är populära för detta ackord:
1. Pekfinger (1a bandet), långfinger (2a bandet) och lillfinger (3e bandet).
2. Pekfinger (1a bandet), långfinger (2a bandet) och ringfinger (3e bandet).

Förslag på ackordföljder med Dm-ackordet:

1. Dm - G - C - Dm
2. Dm - Am - G
3. Dm - C - Bb
4. Dm - Gm - C - F
5. Dm - F - G - Bb
6. Dm - A7 - Dm

Dm ackord med alternativ baston

Dm/F, Dm/A och Dm/C är alla Dm-ackord, fast med en alternativ baston.

Hur ackorden spelas

Här handlar det om ett Dm-ackord som ändrats genom att en ny baston tillkommit. Ackordbeteckningen innehåller ett snedstreck, vilket betyder att bokstaven efter snedstrecket representerar bastonen.

Dm/F

Dm/F ackorddiagram

Dm/A

Dm/A ackorddiagram

Dm/C

Dm/C ackorddiagram

Av dessa är Dm/F och Dm/A så kallade inverterade ackord eftersom F- respektive A-tonen ingår i Dm-ackordet (d, f, a). Dm/C är ett så kallat slash-ackord, där den alternativa bastonen inte ingår i ackordet.

Förslag på ackordföljder:

1. Dm Dm/C G/B
2. Dm/A Bb C

Annons