A# (Aiss) / Bb (Bess) ackord

Ackordsymbolen A# används ofta för Aiss-ackordet. Här visas ackorddiagram i öppen position och med capo. Lägre ned visas även Aiss-moll. Notera att ackorden A# och A#m i praktiken är samma som Bb respektive Bbm.

A# / Bb

 

Aiss ackorddiagram

(capo 1)

Aiss ackorddiagram med capo

Alla durackord:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur ackordet spelas

På bilden kan du se hur A#-ackordet kan spelas (sträng markerad med X ska inte spelas). Ackordet består därför av fem toner: A#, D, A#, D och F. Det är ett utsträckt fingergrepp, vilket kan vara svårt att ta och många använder en capo i stället (t.ex. på första bandet tillsammans med A-grepp). Det är även vanligt att barréackord används.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (1a bandet, 5e strängen), långfinger (1a bandet, 1a strängen), ringfinger (3e bandet, 3e strängen) och lillfinger (3e bandet, 2a strängen).

Förslag på ackordföljder:

1. A# Gm Cm D# / Bb Gm Cm Eb
2. F A# C A# / F Bb C Bb

Toner, omvändningar och enharmonik

Ackordets toner i den ordning de spelas där den första kallas rot. De två nästföljande är så kallade omvändningar.

Namn Toner
A# A# D F
A#/D D F A#
A#/F F A# D

Motsvarande översikt gällande Bb.

Namn Toner
Bb Bb D F
Bb/D D F Bb
Bb/F F A# D
Dm#5 D F Bb

Bess dur innehåller samma toner som ackordet Dm#5, fast i olika ordning (kallas ibland enharmoniska ackord). Andra omvändningen och av Bb-ackordet och Dm#5 är alltså identiska.

A#m / Bbm


A#m ackorddiagram

Alla mollackord:
CmC#m / DbmDmD#m / EbmEmFmF#m / GbmGmG#m / AbmAmA#m / BbmBm

Hur ackorden spelas

Det är svårt att hitta naturliga grepp för detta ackord och ackordet på bilden är tyvärr långt upp på greppbrädan. Precis som för durackordet rekommenderas barréackordet i stället. De två översta strängarna ska inte spelas och ackordet består därför av fyra toner: A#, F, A# och C#.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (8e bandet), långfinger (9e bandet), ringfinger (10e bandet) och ringfinger (11e bandet).