A# (Aiss) / Bb (Bess) ackord

Ackordsymbolen A# används ofta för aiss-ackordet. Här visas ackorddiagram i öppen position och med capo. Notera att ackordet A# i praktiken är samma som Bb.

A# / Bb

 

Aiss ackorddiagram

 

Aiss ackorddiagram

(capo 1)

Aiss ackorddiagram med capo

Alla durackord:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur ackordet spelas

På bilden kan du se hur A#-ackordet kan spelas (sträng markerad med X ska inte spelas). Ackordet består därför av fem toner: A#, D, A#, D och F. Det är ett utsträckt fingergrepp, vilket kan vara svårt att ta och många använder en capo i stället (t.ex. på första bandet tillsammans med A-grepp).

Lär dig olika möjligheter med capo från video med backing track


Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (1a bandet, 5e strängen), långfinger (1a bandet, 1a strängen), ringfinger (3e bandet, 3e strängen) och lillfinger (3e bandet, 2a strängen).

Förslag på ackordföljder:

1. A# - Gm - Cm - D# / Bb - Gm - Cm - Eb
2. F - A# - C - A# / F - Bb - C - Bb

Toner, omvändningar och enharmonik

Ackordets toner i den ordning de spelas där den första kallas rot. De två nästföljande är så kallade omvändningar. I A#-ackordet är D ters och F kvint.

Namn Toner
A# A# D F
A#/D D F A#
A#/F F A# D

Motsvarande översikt gällande Bb.

Namn Toner
Bb Bb D F
Bb/D D F Bb
Bb/F F A# D
Dm#5 D F Bb

Bess dur innehåller samma toner som ackordet Dm#5, fast i olika ordning (kallas ibland enharmoniska ackord). Andra omvändningen och av Bb-ackordet och Dm#5 är alltså identiska.