Cm7 ackord

Cm7 tillhör gruppen mollackord och siffran sju i ackordnamnet avser att den sjunde tonen från en skala lagts till Cm. På bilderna visas hur Cm7-ackordet spelas, i ena fallet med capo.

Cm7

 

Cm7 ackorddiagram

 

Cm7 ackorddiagram

(capo 3)

Cm7 ackorddiagram med capo

Alla moll7-ackord:
Cm7C#m7 / Dbm7Dm7D#m7 / Ebm7Em7Fm7F#m7 / Gbm7Gm7G#m7 / Abm7Am7A#m7 / Bbm7Bm7

Hur ackordet spelas

Första bilden visar ackordet med Am7-barrégrepp som utgår från tredje bandet med bastonen på femte strängen.

Angående andra bilden ska den översta och de två understa strängarna (markerade med X) inte spelas. Ackordet består därför av tre toner: C, Eb och Bb.

På grund av ess-tonens position på greppbrädan är det svårt att finna ett gynnsamt grepp för att spela Cm7 som öppet ackord. Det grepp som bilden ovan illustrerar innehåller bara tre av de fyra tonerna som ingår i ackordet (G fattas). Även om det är spelbart rekommenderas Cm7 att spelas som barréackord eller med capo, exempelvis som på andra bilden.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (1a bandet), långfinger (3e bandet, 5e strängen) och ringfinger (3e bandet, 3e strängen).

Förslag på ackordföljder med Cm7-ackordet:

1. Ab - Cm7 - Db - Eb
2. Cm7 - Fm7 - Bb7 - Ebmaj7

Toner och omvändningar

Ackordets toner i den ordning som följer skalstegen.

Namn Toner
Cm7 C Eb G Bb
Cm7/Eb Eb G Bb C
Cm7/G G Bb C Eb
Cm7/Bb Bb C Eb G

Cm7/Eb, Cm7/G och Cm7/Bb är de tre omvändningarna.

Annons