Bm7 ackord

Bm7 tillhör gruppen mollackord och siffran sju i ackordnamnet avser att den sjunde tonen i skalan lagts till Bm. På bilden visas hur Bm7-ackordet spelas i öppen position. Rekommenderad fingersättning anges nedan.

Bm7

Bm7 ackorddiagram

Alla moll7-ackord:
Cm7C#m7 / Dbm7Dm7D#m7 / Ebm7Em7Fm7F#m7 / Gbm7Gm7G#m7 / Abm7Am7A#m7 / Bbm7Bm7

Hur ackordet spelas

Översta strängen (markerad med X) ska inte spelas. Ackordet består därför av fem toner: B, D (öppen sträng), A, G (öppen sträng) och F#.

Vid sidan av dessa grepp i öppna positioner finns det ytterligare sätt att spela ett Bm7-ackord på gitarren. Du kan exempelvis spela det som barréackord.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (2a bandet, 5e strängen), långfinger (2a bandet, 3e strängen) och ringfinger (2 bandet, 1a strängen).

Förslag på ackordföljder med Bm7-ackordet:

1. Bm7 - E7 - Amaj7
2. Bm7 - Dmaj7 - Amaj7
3. Bm7 - Am7 - Gmaj7

Toner, omvändningar och enharmonik

Ackordets toner i den ordning som följer skalstegen. Bm7/D, Bm7/F# och Bm7/A är de tre omvändningarna.

Namn Toner
Bm7 B D F# A
Bm7/D D F# A B
Bm7/F# F# A B D
Bm7/A A B D F#

Cbm7 och D6 är exempel på enharmoniska ackord.

Annons