Gm7 ackord

Gm7 tillhör gruppen mollackord och siffran sju i ackordnamnet avser att den sjunde tonen från den relevanta mollskalan lagts till Gm. På bilderna visas hur Cm7-ackordet spelas, i ena fallet med capo.

Gm7

 

Gm7 ackorddiagram

(capo 3)

Gm7 ackorddiagram med capo

Alla moll7-ackord:
Cm7C#m7 / Dbm7Dm7D#m7 / Ebm7Em7Fm7F#m7 / Gbm7Gm7G#m7 / Abm7Am7A#m7 / Bbm7Bm7

Hur ackordet spelas

Alla sex strängar ska spelas och därför består ackordet av sex toner: G, D, F, Bb, D och G. Tillvägagångssättet när du spelar detta ackord är att pressa ned samtliga sex strängar på tredje bandet med ett finger och sedan placera ett ytterligare finger på femte bandet.

Eftersom det inte finns något Gm7-ackord i öppen position som kan spelas på på de första bandet utan att det blir ett alltför otympligt grepp visas ett barréackord och en variant med capo.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (3e bandet) och ringfinger (5e bandet).

Förslag på ackordföljder med Gm7-ackordet:

1. Gm7 - C7 - Dm7 - Gm7
2. Gm7 - C - F
3. Dm7 - Am7 - Bbmaj7 - Gm7
4. Gm7 - Bb - Cm7 - D7

Toner och omvändningar

Ackordets toner i den ordning som följer skalstegen.

Namn Toner
Gm7 G Bb D F
Gm7/Bb Bb D F G
Gm7/D D F G Bb
Gm7/F F G Bb D

Gm7/Bb, Gm7/D och Gm7/F är de tre omvändningarna.

Annons