Dominanta sus4 ackord

Du kommer förmodligen inte stöta på dominanta sus4 ackord särskilt ofta, men för dig som vill behärska många ackord följer genomgång av dessa inklusive diagram. Om du tycker dessa verkar svåra kan du nöja dig med att spela vanliga sus-ackord i stället, det vill säga Csus4 i stället för C7sus4 och så vidare. Se vanliga sus4 ackord.

Översikt

Nedan ser du diagram över dessa ackord. Observera att det i regel finns olika sätt att spela ackord och att andra ackordgrepp också existerar för dessa.

C7sus4

C7sus4 ackorddiagram

D7sus4

D7sus4 ackorddiagram

E7sus4

E7sus4 ackorddiagram

F7sus4

F7sus4 ackorddiagram

G7sus4

G7sus4 ackorddiagram

A7sus4

A7sus4 ackorddiagram

B7sus4

B7sus4 ackorddiagram

Om ackordens uppbyggnad

Dominanta sus4 ackord består av en rot, en kvart, en kvint och en liten septima. Vad som skiljer sig från ett dominant septima-ackord är att tersen blir en kvart (en perfekt kvart om man ska vara noga).

En lista på toner som ingår i respektive ackord:

C7sus4: C F G Bb
D7sus4: D G A C
E7sus4: E A B D
F7sus4: F A# C D#
G7sus4: G C D F
A7sus4: A D E G
B7sus4: B E F# A

Ackordföljder

Ackordföljder som inkluderar denna ackordtyp:

Em7 - A7sus4 - Dsus2/A

Cmaj7 - Fmaj7 - Bm7b5 - E7sus4 - E7

Am7 - D7sus4 - D7

Flyttbara grepp

Ett alternativ är att spela dessa som flyttbara ackord och då finns det två grepp du kan använda oavsett grundton, dessa ser du i diagrammen nedan:
flyttbart dominant sus ackord

Du kan flytta det här ackordet längre upp på greppbrädan och grundtonen är på översta strängen.
flyttbart dominant sus ackord 2

Du kan flytta det här ackordet längre upp på greppbrädan och grundtonen är på näst översta strängen.

Du kanske har observerat att dessa flyttbara alternativ bygger på greppen för F7sus4 respektive A7sus4 och känner då antagligen igen principen som används för barréackord.