C# (Ciss) / Db (Dess) ackord

Ackordsymbolen C# används ofta för Ciss-ackordet. Detta ackord är mindre vanligt att spela i öppen position (dvs. ej som barréackord) och därför visas även diagram med capo. Notera att ackordet C# i praktiken är samma som Db.

C# / Db

 

Ciss ackorddiagram

 

Ciss ackorddiagram

(capo 1)

Ciss ackorddiagram capo 1

Alla durackord:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur ackordet spelas

På bilden kan du se hur C#-ackordet kan spelas. Sträng markerad med X ska inte spelas. Ackordet består därför av fem toner: C#, F, G#, C# och F. Eftersom detta grepp är svårt föredrar många att använda en capo i stället (t.ex. på första bandet tillsammans med C-grepp).

Rekommenderat fingergrepp

Greppet till ackordet tar du genom att lägga pekfingret över de tre understa strängarna på första bandet och sedan används övriga tre fingrar. Har du svårt att nå till det fjärde bandet går det att utelämna denna ton eftersom ciss-tonen spelas ändå. Det blir inte fullständigt korrekt eftersom bastonen ändras och ackordbeteckningen blir i stället C#/F.

Förslag på ackordföljder:

1. F# - C# - G# - C# / Gb - Db - Ab - Db
2. C# - F#maj7 - A#m - G# / Db - Gbmaj7 - Bbm - Ab

Toner, omvändningar och enharmonik

Ackordets toner i den ordning de spelas där den första kallas rot. De två nästföljande är så kallade omvändningar. E# är samma som tonen F.

Namn Toner
C# C# E# G#
C#/E# E# G# C#
C#/G# G# C# E#

Motsvarande översikt gällande Db.

Namn Toner
Db Db F Ab
Db/F F Ab Db
Db/Ab Ab Db F
Fm#5 F Ab Db

Dess dur innehåller samma toner som ackordet Fm#5, fast i olika ordning (kallas ibland enharmoniska ackord). Andra omvändningen och av Db-ackordet och Fm#5 är alltså identiska.

Annons