F7 ackord

F7 tillhör gruppen dominanta septimaackord och är ett av de vanligaste ackorden. På bilderna kan du se hur F7-ackordet kan spelas.

F7

 

F7 ackorddiagram

 

F7 ackorddiagram

(capo 1)

F7 ackorddiagram med capo

Alla 7-ackord:
C7D7E7F7G7A7B7

Hur ackordet spelas

De två översta strängarna (markerade med X) ska inte spelas. Ackordet representeras därför av fyra toner: F, A, Eb och F. Det kan noteras att tonen F upprepas två gånger vardera medan tonen C som egentligen ingår i ackordet inte inkluderas alls. Detta är helt enkelt beroende på hur gitarren är konfigurerad och det finns ingen praktisk lösning på att inkludera C-tonen (och bibehålla F som baston) när ackordet spelas i öppen position på de första banden.

Det första greppet är praktiskt till exempel i kombination med Fmaj7 (XX3210) och F6 (XX3231).

Det är dock vanligare att spela F7 med barréackord, vilket visas på andra bilden. Ett gångbart alternativt är att använda capo, vilket visas på tredje bilden där capon används tillsammans med ett E7-grepp.

Om du skulle råka spela på den näst översta strängen skulle du addera en ytterligare A-ton. Det är ingen katastrof, men rekommenderas inte eftersom basnoten inte längre är grundtonen (F). Om du inkluderar den översta strängen spelar du ackordet F7/A. Undvik dock att spela på den översta bassträngen då detta skulle addera en E-ton till ackordet.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (1a bandet), långfinger (2a bandet), ringfinger (3e bandet) och lillfinger (4e bandet).

Förslag på ackordföljder med F7-ackordet:

1. F7 G7 C
2. F7 Gm7 Bb7 C7 F7

Toner och omvändningar

Ackordets toner i den ordning som följer skalstegen.

Namn Toner
F7 F A C Eb
F7/A A C Eb F
F7/C C Eb F A
F7/Eb Eb F A C

F7/A, F7/C och F7/Eb är de tre omvändningarna.

Annons