Dmaj7 ackord

Dmaj7 tillhör gruppen durackord ("maj" är förkortning för engelska "major" som betyder dur på svenska). Sjuan betyder att den sjunde tonen i skalan lagts till det vanliga durackordet. Detta ackord kan även skrivas DM7.

Dmaj7


Dmaj7 ackorddiagram

Alla maj7-ackord:
Cmaj7C#maj7 / Dbmaj7Dmaj7D#maj7 / Ebmaj7Emaj7Fmaj7F#maj7 / Gbmaj7Gmaj7G#maj7 / Abmaj7Amaj7A#maj7 / Bbmaj7Bmaj7

Hur ackordet spelas

På bilden kan du se hur Dmaj7-ackordet spelas i öppen position. De två översta strängarna (markerade med X) ska inte spelas. Ackordet består därför av fyra toner: D (öppen sträng), A, C# och F#.

Om du skulle råka spela på den näst översta strängen skulle du addera en ytterligare A-ton, vilket innebär att basnoten inte längre är grundtonen (D) och i så fall spelar du ackordet Dmaj7/A. Var dock noga med att inte spela på den översta bassträngen då detta skulle addera en E-ton till ackordet.

Vid sidan av detta ackordgrepp i öppen position finns det ytterligare sätt att spela ett Dmaj7-ackord på gitarren. Du kan exempelvis spela det som barréackord.

Rekommenderat fingergrepp

Det finns två olika fingergrepp som rekommenderas för detta ackord:
1. Pekfinger (3e strängen), långfinger (2a strängen) och ringfinger (1a strängen).
2. Ett finger läggs över samtliga tre strängar, förslagsvis pekfingret.

Förslag på ackordföljder med Dmaj7-ackordet:

1. A - Dmaj7 - E - A
2. D - Dmaj7 - G - Gmaj7
3. Dmaj7 - Bm7 - Asus4 - A
4. G6 - F#m7 - Dmaj7
5. Bm - Dmaj7 - G

Toner, omvändningar och enharmonik

Ackordets toner i den ordning som följer skalstegen. Dmaj7/F#, Dmaj7/A och Dmaj7/C# är de tre omvändningarna.

Namn Toner
Dmaj7 D F# A C#
Dmaj7/F# F# A C# D
Dmaj7/A A C# D F#
Dmaj7/C# C# D F# A

F#m/D är ett enharmoniskt ackord.

Annons