Hur du gör ackordbyten

När du spelat ett tag och börjat memorerat ackord kommer snart byten mellan ackord ske automatiskt utan att du anstränger dig eller tänker på hur du ska flytta dina fingrar. Innan du kommit så långt kan tips om ackordbyten hjälpa dig att göra rätt från början.

Vad du ska tänka på

När du förflyttar dig från ett ackord till ett annat ska du bara lyfta upp fingrarna några millimeter, vilket gör att du snabbt kan omplacera dem. I början kan det bli oordnat med ett eller flera fingrar som hamnar på efterkälken. Men med tiden kommer förflyttningarna ske naturligare, snabbare och med allt bättre precision.

En annan grundläggande regel är att du aldrig (om det inte krävs) ska lyfta upp ett finger som ingår i nästa ackord på samma ställe. Det händer ofta att något eller några av dina fingrar redan är ”på plats” vid ackordbytet och då ska du endast ändra placeringar på övriga involverade fingrar.

Am och C ackordbyte
Bild 1. Skifte med ett finger involverat.

När du till exempel byter från ett Am till C eller omvänt behöver du endast flytta ditt ringfinger (se bild 1). Du kan också glida fram mot bandstaven med långfingret i samma sekvens när du går från Am till C och på samma sätt behöver du kanske glida tillbaka något med samma finger när bytet sker omvänt.

Flytta fingrar i en grupp

För att snabba upp förflyttningarna mellan ackord är det effektivt att flytta flera fingrar i en grupp när det finns läge. Med detta menas att du kan flytta två eller flera fingrar tillsammans om de i nästa ackordgrepp kommer inneha samma inbördes relation, till exempel när du skiftar från Am till Em (se bild 2).

Am och Em ackordbyte
Bild 2. Två fingrar flyttas ihop.

Båda exemplen visar att du inte ska "nollställa" fingrarna när dessa övergår från ett ackordgreppen till ett annat. I stället ska du röra fingrarna det minsta som behövs. Detta gör att rörelserna i förflyttningarna blir mjuka och effektiva.

Detta var bara två av mängder av exempel som finns på ackordbyten, men generella regler gäller och du behöver därför inte lära dig detaljer om enskilda byten. Ett allmänt tips är att växla ackord vid uppåtslag, det vill säga precis efter uppåtslaget då det ges något extra tid. Sammanställningen 100 ackordföljder ger dig en hel del möjligheter att träna.

I nästa del av nybörjarkursen ska vi försöka spela lite blues.