7-5 ackord

7b5 ackord är identiska med vanliga 7-ackord förutom att kvinten sänkts ett steg, jämför med 7+5 ackord. För att exemplifiera detta kan vi jämföra C7 och C7b5 som innehåller tonerna C, E, G, Bb respektive C, E, Gb, Bb. Dessa ackord som också kan heta 7-5 ackord används ofta som ersättning för vanliga dominanta 7-ackord.

Översikt

Följande diagram visas 7-5 ackord med ett flyttbart grepp. Grundtonen finns på den näst översta strängen.

C7b5

C7b5 ackorddiagram

D7b5

D7b5 ackorddiagram

E7b5

E7b5 ackorddiagram

F7b5

F7b5 ackorddiagram

G7b5

G7b5 ackorddiagram

A7b5

A7b5 ackorddiagram

B7b5

B7b5 ackorddiagram

 

En översikt över tonerna som ingår i respektive ackord:

C7b5: C, E, Gb, Bb
D7b5: D, F#, Ab, C
E7b5: E, G, Bb, D
F7b5: F, A, Cb, Eb
G7b5: G, B, Db, F
A7b5: A, C#, Eb, G
B7b5: B, D#, F, A

Ackordföljder

Ackordföljder som inkluderar 7-5 ackord:

G13 - C7-5

D7-5 - Gm13 - Bbmaj7