100 ackordföljder

Här är en samling med ackordföljder för gitarr, även om de kan användas för andra instrument. När mindre kända ackord ingår finns notation för dessa direkt under – en tanke med sammanställningen är att du även ska snappa upp ett antal nya ackord. (Observera att ett ackord kan anges med olika ackordgrepp, det beror på att ett alternativt sätt att spela ackordet kan låta bättre i ett visst sammanhang.)

1–100

Ackordbeteckningar1. C – Em – Am
2. D – A – C – G
3. G – D/F# – Cadd9 – Em7D/F# = 200232 (notation för ett ovanligt ackord ges första gången det förekommer, längst ned på sidan förklaras hur dessa utläses.)

4. D – Dsus4 – G/C – G/B G/C = X30003, G/B = X20003

5. C5 – G5 – A5 – E5 – F5 – C5 – G5
6. C – Dadd9 – G Dadd9 = X54030 (ackordet kan även skrivas Dadd9add11)

7. Am – F – G – Em
8. D – A/D – C/D A/D = XX0220, C/D = XX0010

9. Em – Am7 – B7 – Em
10. G – D/F# – C/E C/E = 032010

11. Dm7 – G – C – Am – F – G – C
12. Am7 – D7/A – G6 D7/A = X00212, G6 = 320000

13. C – C/B – F/A – GC/B = X22010, F/A = X03211

14. D7 – C7 – G7
15. C#m7 – F#m – Bm7 – E – A
16. D – Asus4 – Em7
17. Cm – Bb – F
18. Am7 – Dm7 – E7
19. Dm – Bb – C – Cadd2Cadd2 = X32030

20. G – Dsus4 – D
21. Am – Am7/G – D7/F# – F – EAm7/G = 3X2010, D7/F# = 200212

22. Am – F6 – Bm7b5 – E7 F6 = XX3231, Bm7b5 = X2323X

23. Dm11 – G7 – Cm7 Dm11 = X5556X, G7 = XX3545

24. G5 – Bb5 – F5 – G5
25. D5 – F5 – C5
26. C#5 – E5 – A5 – B5
27. C – Am – Dm – F – Fm – C
28. Em/D – G/D – D Em/D = XX0000, G/D = XX0433

29. Em9 – D9 – Cmaj9 Em9 = X7577X, Dm9 = X4344X, Cmaj9 = X3243X

30. Am7 – G6 – Fmaj7 – E7
31. D5 – A5 – G5
32. Dm7 – G7 – Cmaj7
33. E7 – A7 – E7 – B7
34. C – F – G – C
35. Am – G – F – E – Esus
36. Ab – Db – Bb – Eb
37. D – F# – G – A – D
38. D – A – Bm – F#m – G – D/F# – D/E (I) – D/E (II) – DD/E (I) = 000232, D/E (II) = XX2232

39. G# – C# – A#m – D#
40. E – C#m – A – B
41. C – Cadd2 – Am – Asus2 – Dm – Dsus2 – G – Gsus4 – C
42. F – Bb – C – Bb – F
43. Dm – F – Gm – Bb
44. Gb – Ab – B – Db
45. G – B11 – Cmaj7 – D7sus4
B11 = X21200, D7sus4 = XX0213

46. G – G/F# – Em
47. D – F#7 – G – AF#7 = XX4320

48. B – D – E
49. G#m – E – F# – B
50. C#m7 – F#7 – Bmaj7

51. B5 – F#5 – G#5
52. Amaj7 – F#7 – B9 – E6B9 = X2122X, E6 = 022120

53. Cm – Ab – Bb – Cm
54. Dm – A7 – Dm
55. Em9 – Bm7 – Cadd2Em9 = 022032, Cadd2 = X32033

56. Em – G – A – C
57. Em7 – C – D7 – G
58. Fm – Cm – Bbm – Fm
59. Gm – Bb – F – Gm
60. Am – F – C – G
61. Am – D – Em – Am
62. Bm – F#m – G – A
63. Em – G – D – C
64. E – Emaj7 – A – Amaj7
65. Em – Am – C7 – B7 – Em
66. Cmaj7 – Gmaj7 – Am7
67. D – Dmaj7 – G – Gmaj7
68. Emaj7 – B7 – F#m7 – Amaj7
69. Fmaj7 – C – Fmaj7 – C
70. E – Amaj7 – B6 – E B6 = X24444

71. C#m11/G – B11/F# – E6 C#m11/G = 444454, B11/F# = 222222

72. D – D/C# – Bm11 – A D/C# = X40232, Bm11 = X22232

73. D – D/C – D/B – D/A# – A7sus4– A7 D/C = X30232, D/B = X20232, D/A# = X10232, A7sus4 = X02030

74. A – A/C# – D A/C# = X42220

75. D – Dsus4 – A – Asus4Dsus4 = XX0233, Asus4 = X02230

76. F – Fsus4 – C – G – C Fsus4 = XX3311

77. G – Gsus4 – C – D Gsus4 = 3X0013

78. Cadd9 – Gsus2 – Em7 Cadd9 = X32033, Gsus2 = 300033

79. E – Esus4 – A – Asus4 – D – Dsus4 Esus4 = 022200

80. Asus2 – Em – Em7 Asus2 = X02200

81. Dm6 – D6 – Am11 – Cmaj9 Dm6 = XX0201, Am11 = X00010, Cmaj9 = X30000

82. Dsus2 – Fmaj7 – C Dsus2 = XX0230

83. Cmaj7 – Dadd9 – Eadd2 Eadd2 = 024400

84. C – F – Fadd9 Fadd9 = XX3213

85. A – F#m – D – A
86. C#m – C#msus2 – C#m – F#m – B C#msus2 = X46644

87. E/G# – A – B E/G# = 422100 / 4X2100

88. D – D/G – A – G D/G = 3X0232

89. C – Em – Am – F – G
90. F – Em – A7 – Dm – Bb – C
91. G – C – G – D
92. Dm – G – C – Am
93. Gm7 – C7 – Dm7
94. Fm – Am – G – C
95. Gm – Dm – Eb – Cm
96. Am – D7 – Cmaj7 – F
97. D – Bm – Bm/A – G Bm/A = X04432

98. G#7 – G7 – Cm7
99. Bb – C – D
100. E9 – Am7 – D9 – G13 E9 = X7677X, D9 = X5455X, G13 = 3X345X

Det sätt ackorden skrivs ut med X och 123... bygger på tabulatursystemet. Till exempel betyder X00220 att den översta strängen ej ska spelas, att femte och fjärde samt understa strängen ska spelas med lösa strängar och att tredje och andra strängen ska spelas med strängarna nedpressade på band två.

De flesta av ackordföljderna har inga anvisningar. Diagram för dessa kan i regel hittas i sektionen med ackord.