Gm ackord

Gm tillhör gruppen mollackord. På bilderna kan du se hur G mollackordet spelas med barrégrepp samt i öppen position i två olika varianter.

Gm


Gm ackorddiagram Gm ackorddiagram gm ackorddiagram alternativ 2

Alla mollackord:
CmC#m / DbmDmD#m / EbmEmFmF#m / GbmGmG#m / AbmAmA#m / BbmBm

Hur ackordet spelas

För att spela ackordet på den andra bilden från vänster gäller följande: den understa strängen (markerad med X) ska inte spelas. Ackordet består därför av fem toner: G, Bb, D (öppen sträng), G (öppen sträng) och D. Anledningen till att tonerna G och D upprepas är på grund av att ackordet endast består av tre olika toner, men att det inte låter särskilt bra att bara spela på tre strängar (du kan välja att bara spela på de tre översta bassträngarna, men det kommer låta väl dovt).

Många föredrar att spela ackordet som visas på den högra bilden och det är då smidigt att lägga ett finger över de tre nedre strängarna. Den egentliga beteckningen för detta ackord är Gm/D.

Alternativet med barréackord utgår från tredje bandet med bastonen på sjätte strängen med Em-greppet.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (1a bandet), ringfinger (3e bandet, 6e strängen) och lillfinger (3e bandet, 2a strängen).

Förslag på ackordföljder med Gm-ackordet:

1. Gm - Dm - C - Gm
2. Gm - Bb - F - Gm
3. Dm - Gm - A
4. Gm - Eb - Dm - Cm - Gm