A5 ackord

A5 tillhör gruppen powerackord och är vanligt inom musikstilar som rock, hårdrock, punk och liknande. På bilderna ser du tre varianter med två respektive tre fingrar samt ett grepp i öppen position. Samtliga är vanliga.

A5


A5 ackorddiagram A5 ackorddiagram alternativ 2A5 ackorddiagram öppen position

Alla powerackord:
C5C#5 / Db5D5D#5 / Eb5E5F5F#5 / Gb5G5G#5 / Ab5A5A#5 / Bb5B5

Hur ackordet spelas

På bilderna kan du se hur A5-ackordet spelas på tre olika sätt. Den enda skillnaden mellan de två första bilderna är att ett ytterligare finger är involverat i ena fallet. Vad som sker är att grundtonen dubbleras en oktav högre, vilket ger ett något tjockare ljud. Strängar markerade med X ska inte spelas.

Tredje bilden visar A5 i öppen position, vilket innebär att det spelas med en lös sträng, den femte i detta fall.

I alla fall spelas A5-ackordet med den lägsta strängen som grundton, vilken är A.

Ackordet (första bild) består av tonerna: A och E.
Ackordet (andra bild) består av tonerna: A, E och A.
Ackordet (tredje bild) består av tonerna: A, E och A.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är:
Diagran 1. Pekfinger (2a bandet) och ringfinger (7e bandet).
Diagram 2. Pekfinger (2a bandet), ringfinger (7e bandet, 4e strängen) och lillfinger (7e bandet, 4e strängen).

Förslag på ackordföljder med A5-ackordet:

1. A5 D5 E5
2. A5 F#5 E5