A sus ackord

Asus4 (detsamma som när bara Asus är utskrivet) och Asus2 avviker båda med en ton från A dur. Nedan visas diagram för dessa båda ackord.

Asus4


Asus4 ackorddiagram

Alla sus4-ackord:
Csus4Dsus4Esus4Fsus4Gsus4Asus4Bsus4

Hur ackordet spelas

Enda skillnaden mot durackordet är att den näst understa strängen spelas på tredje i stället för på andra bandet. För Asus4 gäller därigenom att en ton ändras från C# till D kontra det vanliga durackordet.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (2a bandet, 4e strängen), långfinger (2a bandet, 3e strängen) och lillfinger (3e bandet).

Förslag på ackordföljder med Asus4-ackordet:

1. E Esus4 - A - Asus4 - D - Dsus4

Toner och enharmonik

Ackordets toner i den ordning de spelas där den första kallas rot.

Namn Toner
Asus4 A D E
Dsus2/A A D E

Dsus2/A är en omvändning som innehåller samma toner som i Asus4 och i samma ordning dessutom.

Asus2

Asus2 ackorddiagram

Alla sus2-ackord:
Csus2Dsus2Esus2Fsus2Gsus2Asus2Bsus2

Hur ackordet spelas

Enda skillnaden mot durackordet är att den näst understa strängen spelas på öppen sträng i stället för på andra bandet. För Asus2 gäller därigenom att en ton ändras från C# till B kontra det vanliga durackordet.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (2a bandet, 4e strängen) och långfinger (2a bandet, 3e strängen).

Förslag på ackordföljder med Asus2-ackordet:

1. A - Asus2 - A - Asus4 - Asus2 - A

Toner och enharmonik

Ackordets toner i den ordning de spelas där den första kallas rot.

Namn Toner
Asus2 A B E
Esus4/A A E B

Esus4/A är en omvändning som innehåller samma toner som i Asus2, fast i en annan ordning.