A sus ackord

Asus4 (detsamma som när bara Asus är utskrivet) och Asus2 avviker båda med en ton från A dur. Nedan visas diagram för dessa båda ackord.

Asus4


Asus4 ackorddiagram

Alla sus4-ackord:
Csus4Dsus4Esus4Fsus4Gsus4Asus4Bsus4

Hur ackordet spelas

Enda skillnaden mot durackordet är att den näst understa strängen spelas på tredje i stället för på andra bandet. För Asus4 gäller därigenom att en ton ändras från A till A# kontra det vanliga dur-ackordet.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (2a bandet, 4e strängen), långfinger (2a bandet, 3 strängen) och lillfinger (3a bandet).

Förslag på ackordföljder med Asus4-ackordet:

1. E Esus4 A Asus4 D Dsus4

Asus2

Asus2 ackorddiagram

Alla sus2-ackord:
Csus2Dsus2Esus2Fsus2Gsus2Asus2Bsus2

Hur ackordet spelas

Enda skillnaden mot durackordet är att den näst understa strängen spelas på öppen sträng i stället för på andra bandet. För Asus2 gäller därigenom att en ton ändras från A till G kontra det vanliga dur-ackordet.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (2a bandet, 4e strängen), långfinger (2a bandet, 4e strängen) och lillfinger (3a bandet).

Förslag på ackordföljder med Asus2-ackordet:

1. A Asus2 A Asus4 Asus2 A