Tekniker

Denna sektion tar upp olika tekniker som kan användas för att utveckla ditt gitarrspel. I lektionerna kan du lära dig hur du spelar med plektrum och specifika tekniker som hammer-ons, pull-offs, palm-muting, bends.

Positioner med högerhanden
Den första lektionen i sektionen gitarrtekniker handlar om hur du kan modifiera klangfärgen från din akustiska gitarr beroende på var du positionerar din högra hand.

Alternerade ned- och uppslag
Denna sektion tar upp olika tekniker som kan användas för att utveckla ditt gitarrspel. Den andra lektionen handlar om hur du kan öka tempot genom att tillämpa en viss teknik då du spelar med ett plektrum.

Hammer-on
Hammer-on är en vanlig teknik för gitarrister. Dess funktion är att öka tempot samt bidra till mjuka övergångar mellan toner.

Pull-off
Pull-off kan relateras till en annan teknik, nämligen hammer-on som vi gick i genom i förra lektionen. Förfarandet är näst intill det motsatta: i stället för att trycka ned en sträng med ett fritt finger har du redan fingret på en sträng och nu släpper du i stället upp strängen med en nedåtrörelse och framkallar en pull-off.

Palm-muting
Palm-muting är namnet på en gitarrteknik och eftersom någon bra svensk översättning saknas använder vi oss helt enkelt av detta engelska namn. `Palm´ betyder handflata på engelska och ´muting´ betyder dämpa – det är precis vad denna teknik handlar om.

Bends
Med bend menas att böja en sträng. När en sträng på gitarren spelas och böjs uppåt eller nedåt framstår en ton med "sjungande" eller "gnällande" egenskaper. Tekniken används framför allt i licks och solon.

Slide
Med slide menas att glida uppåt eller nedåt på greppbrädan över en eller flera strängar. Tekniken innebär att du först spelar en ton och direkt efteråt glider med fingret hos andra handen som pressat ned en sträng, eller flera, i någon riktning. Det finns även avse ett tillbehör till gitarren med samma namn.

Fills
Fills är nära besläktat med licks och det ena används ibland för det andra och tvärtom (det är egentligen en mer vedertagen term inom trummornas område). Fills kan vara något som man skjuter in i det rytmiska ackordspelandet och det kan bli ungefär som ackord, fill och tillbaka till ackord.

Vibrato
Vibrato innebär att en ton "vibrerar" och då ändrar tonhöjd i en viss intervall. På en gitarr åstadkommer du detta genom att snabbt föra strängen upp och ner. Ju yvigare rörelser, desto kraftigare vibrato.

Tremolo
Tremolo innebär att en ton spelas repetitivt och skapar en "dallrande" effekt. Detta kan göras på olika sätt, devis beroende på vilken musikstil det är fråga om.

Tapping
Den gitarrteknik som kallas tapping är speciell då du använder din högerhand på ett nytt sätt, nästan som en andra vänsterhand. Tekniken kan användas för exempelvis blueslick, men allra vanligast är den inom hårdrock á la Eddie van Halen.

Sweeping
Med sweeping (någon svensk etablerad term finns ej) innebär att du sveper med ditt plektrum uppåt eller nedåt över ett flertal strängar. Speltekniken som snart ska förklaras mer utförligt kan användas för att spela otroligt snabbt och med högt flyt (legato).

Vibratoarm
Vibratoarm eller svängarm (på engelska whammy bar) medför möjligheter till kraftiga vibratoeffekter. Det är bara vissa gitarrer som är utrustade med en svängarm och då finns det ett hål precis vid stallet.

Övertoner
Övertoner är kanske för de flesta mer kända under det engelska namnet harmonics. Det finns även en annan musikterm på svenska, flageolett, som benämner denna teknik. Det finns olika slag av övertoner av vilka naturliga och artificiella bildar huvudkategorier.

Hybrid picking
Den engelska termen används här och tekniken handlar om att kombinera plektrum med fingerspel.