D# (Diss) / Eb (Ess) ackord

Ackordsymbolen D# används ofta för Diss-ackordet. Detta ackord är mindre vanligt att spela i öppen position (dvs. ej som barréackord) och därför visas även ett förslag med capo tasto. Du kan även lära dig Diss-moll ackordet. Notera att ackorden D# och D#m i praktiken är samma som Eb respektive Ebm.

D# / Eb

 

Diss ackorddiagram

(capo 1)

Diss ackorddiagram med capo

Alla durackord:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur ackordet spelas

Sträng markerad med X ska inte spelas. Ackordet består därför av fem toner: D#, G, A#, D# och G. På andra bilden visas hur ackordet kan spelas med capo på första bandet med D-grepp.

Rekommenderat fingergrepp

Greppet till ackordet tar du genom att lägga pekfingret över de tre understa strängarna på tredje bandet och sedan används övriga tre fingrar. Har du svårt att nå till det sjätte bandet går det att utelämna denna ton eftersom diss-tonen spelas ändå. Det blir inte fullständigt korrekt eftersom bastonen ändras och ackordbeteckningen blir i stället D#/G.

Förslag på ackordföljder:

1. D# F G# A# / Eb F Ab Bb
2. G# C# A# D# / Ab Db Bb Eb
3. D# A# Cm Gm / Eb Bb Cm Gm

Toner, omvändningar och enharmonik

Ackordets toner i den ordning de spelas där den första kallas rot. De två nästföljande är så kallade omvändningar.

Namn Toner
D# D# F# A#
D#/F# F# A# D#
D#/A# A# D# F#

Motsvarande översikt gällande Eb.

Namn Toner
Eb Eb Gb Bb
Eb/Gb Gb Bb Eb
Eb/Bb Bb Eb Gb
Gm#5 G Ab Db

Ess dur innehåller samma toner som ackordet Gm#5, fast i olika ordning (kallas ibland enharmoniska ackord). Andra omvändningen och av Eb-ackordet och Gm#5 är alltså identiska.

D#m /Ebm

 

D#m ackorddiagram

(capo 1)

Diss moll ackorddiagram capo 1

Alla mollackord:
CmC#m / DbmDmD#m / EbmEmFmF#m / GbmGmG#m / AbmAmA#m / BbmBm

Hur ackorden spelas

Greppet till D#m är väldigt likt det till Dm (det går även att spela med capo på första bandet med Dm-greppet). Skillnaden är hela greppet flyttas ett steg nerför greppbrädan och dessutom behövs ett finger till på första bandet. De två översta strängarna ska inte spelas och ackordet består därför av fyra toner: D#, A#, D# och F#.

Rekommenderat fingergrepp

Börja med pekfingret på första bandet och lägg sedan till de andra på naturligt vis.

Notera att ackorden för Diss (D#) och Ess (Eb) innehåller exakt samma toner, fast att de delvis har olika tonnamn.

Förslag på ackordföljder:

1. D#m C# F# / Ebm Db Gb
2. C# D#m G# / Db Ebm Ab

Annons