D# (diss) / Eb (ess) ackord

Ackordsymbolen D# används ofta för Diss-ackordet. Detta ackord är vanligast att spela som barréackord och därutöver visas ett alternativ samr ett förslag med capo tasto. Notera att ackordet D# i praktiken är samma som Eb.

D# / Eb

 

Diss ackorddiagram

 

Diss ackorddiagram

(capo 1)

Diss ackorddiagram med capo

Alla durackord:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur ackordet spelas

Första bilden visar ackordet med A-barrégrepp som utgår från sjätte bandet med bastonen på femte strängen.

På andra bilden ska sträng markerad med X inte spelas. Ackordet består därför av fem toner: D#, G, A#, D# och G. På andra bilden visas hur ackordet kan spelas med capo på första bandet med D-grepp.

Rekommenderat fingergrepp

Greppet till ackordet tar du genom att lägga pekfingret över de tre understa strängarna på tredje bandet och sedan används övriga tre fingrar. Har du svårt att nå till det sjätte bandet går det att utelämna denna ton eftersom diss-tonen spelas ändå. Det blir inte fullständigt korrekt eftersom bastonen ändras och ackordbeteckningen blir i stället D#/G.

Förslag på ackordföljder:

1. G# - C# - A# - D# / Ab - Db - Bb - Eb
2. D# - A# - Cm - Gm / Eb - Bb - Cm - Gm
3. D# - F - G# - A# / Eb - F - Ab - Bb

Toner, omvändningar och enharmonik

Ackordets toner i den ordning de spelas där den första kallas rot. De två nästföljande är så kallade omvändningar.

Namn Toner
D# D# F# A#
D#/F# F# A# D#
D#/A# A# D# F#

Motsvarande översikt gällande Eb.

Namn Toner
Eb Eb Gb Bb
Eb/Gb Gb Bb Eb
Eb/Bb Bb Eb Gb
Gm#5 G Ab Db

Ess dur innehåller samma toner som ackordet Gm#5, fast i olika ordning (kallas ibland enharmoniska ackord). Andra omvändningen och av Eb-ackordet och Gm#5 är alltså identiska.

Annons