C7 ackord

C7 tillhör gruppen dominanta septimaackord och är ett av de vanligaste ackorden. På bilden visas hur C7-ackordet spelas i öppen position.

C7


C7 ackorddiagram

Alla 7-ackord:
C7D7E7F7G7A7B7

Hur ackordet spelas

Den översta strängen (markerad med ett X) ska inte spelas. Ackordet består därför av fem toner: C, E, Bb, C och E (öppen sträng).

Om du skulle råka spela alla sex strängarna skulle du addera en ytterligare E-ton. Det är ingen katastrof, men rekommenderas inte eftersom basnoten inte längre är grundtonen (C). Om du inkluderar den översta strängen spelar du ackordet C7/E.

Vid sidan av detta ackordgrepp i öppen position finns det ytterligare sätt att spela ett C7-ackord på gitarren. Du kan exempelvis spela det som barréackord. I jazz är det vanligt att spela utesluta den öppna strängen.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (1a bandet), långfinger (2a bandet), ringfinger (3e bandet, 5e strängen) och lillfinger (3e bandet, 3e strängen).

Förslag på ackordföljder med C7-ackordet:

1. C7 - D7 - G
2. C7 - Bb - F
3. C7 - Am7 - D7 - Gm7
4. C7 - B7 - Em

Toner och omvändningar

Ackordets toner i den ordning som följer skalstegen.

Namn Toner
C7 C E G Bb
C7/E E G Bb C
C7/G G Bb C E
C7/Bb Bb C E G

C7/E, C7/G och C7/Bb är de tre omvändningarna av C7.

Annons