E ackord

En genomgång av olika E-ackord. När det enbart står E utskrivet betyder det E dur.

E


E ackorddiagram

Alla durackord:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Andra E ackord:
E5E7EmEm7Emaj7Esus

Hur ackordet spelas

På bilden kan du se E-ackordet spelat i öppen position. Alla sex strängar ska spelas och därför består ackordet av sex toner: E (öppen sträng), B, E, G#, B (öppen sträng) och E (öppen sträng). Tonen E upprepas alltså tre gånger och tonen B två gånger. Anledningen till detta är hur gitarren är konfigurerad vid sin standardstämning. Det vore också möjligt att spela ackordet genom att bara använda de fyra lägsta strängarna, men det låter bättre då alla sex ingår.

Lär dig också alternativa E-ackord.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (1a bandet), långfinger (2a bandet, 5e strängen) och ringfinger (2a bandet, 4e strängen). Notera dock att långfinger (1a bandet), ringfinger (2a bandet, 5e strängen) och lillfinger (2a bandet, 4e strängen) kan föenkla förflyttningar när till exempel barréackord är inblandat.

Förslag på ackordföljder med E-ackordet:

1. E D A E
2. E B A E
3. E C#m A B E
4. E Am F G

E ackord med alternativ baston

E/G#, E/C#, E/D# och E/A är alla E-ackord, fast med en alternativ baston.

Hur ackorden spelas

På bilderna kan du se hur de olika ackordet spelas. I samtliga fall handlar det om ett E-ackord som ändrats på grund av att en ny baston tillkommit. När ackordbeteckningen innehåller ett snedstreck betyder detta att bokstaven efter snedstrecket ska användas som baston. Ackorddiagrammen nedan visar fyra alternativ till ett vanligt E dur-ackord.

E/G#

E/G# ackorddiagram

E/C#

E/C# ackorddiagram

E/D#

E/D# ackorddiagram

E/A

E/A ackorddiagram

E/G# är ett inverterat ackord eftersom G#-tonen redan ingår i E-ackordet (e, g#, b). De övriga E/C#, E/D# och E/A är så kallade slash-ackord, där den alternativa bastonen annars inte ingår i durackordet. Av dessa är E/A sällsynt förekommande. E/G# kan medföra en del svårigheter på grund av greppet och ett enklare alternativ som kan användas är 4X2100.

Förslag på ackordföljder:

1. E E/C# Amaj7
2. E E/D# C#m
3. C#m E/G# F#m