Fm7 ackord

Fm7 tillhör gruppen mollackord och siffran sju i ackordnamnet avser att den sjunde tonen från den relevanta mollskalan lagts till Fm. På bilderna visas hur Fm7-ackordet spelas, i ena fallet med capo.

Fm7

 

Fm7 ackorddiagram

(capo 1)

Fm7 ackorddiagram med capo

Alla moll7-ackord:
Cm7C#m7 / Dbm7Dm7D#m7 / Ebm7Em7Fm7F#m7 / Gbm7Gm7G#m7 / Abm7Am7A#m7 / Bbm7Bm7

Hur ackordet spelas

Alla sex strängar ska spelas och därför består ackordet av sex toner: F, C, Eb, Ab, C och F. Tillvägagångssättet när du spelar detta ackord är att pressa ned samtliga sex strängar på första bandet med ett finger och sedan placera ett ytterligare finger på tredje bandet.

Eftersom det inte finns något Fm7-ackord i öppen position som kan spelas på det första bandet utan att det blir ett alltför otympligt grepp visar bilden ett barréackord. Som alternativ till barré-grepp går det också använda en capo tasto och den andra bilden visar hur detta kan se ut.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (1a bandet) och ringfinger (3e bandet).

Förslag på ackordföljder med Fm7-ackordet:

1. Fm7 - Cm - Bbm - Fm7
2. Fm7 - Bb7 - Eb6

Toner och omvändningar

Ackordets toner i den ordning som följer skalstegen.

Namn Toner
Fm7 F Ab C Eb
Fm7/Ab Ab C Eb F
Fm7/C C Eb F Ab
Fm7/Eb Eb F Ab C

Fm7/Ab, Fm7/C och Fm7/Eb är de tre omvändningarna.

Annons