Att ta ut ackord

Att höra ackordövergångar och kunna "ta ut ackord" är en värdefull förmåga för den som spelar gitarr. Det gör bland annat att du inte är beroende av tillgången till ackordanalyser och du kan spela mer avancerade improvisationer. Fast hur går det egentligen till?

Analysera vad som spelas

Att kunna höra ackorden som spelas i en låt kräver att du har ett visst gehör och att du blivit uppmärksam på hur ljudet skiljer sig mellan till exempel ett dur- och mollackord eller ett dur- och ett dominantackord. Det kan behövas mycket träning innan ditt öra uppfattar övergångarna. Hur tydligt det är beror också på vilka ackord det är som ändras och vad som i övrigt händer i låten.

Om övergången sker mellan två ackord som har många toner gemensamt är det svårare än om det nya ackordet har helt andra toner än det föregående. Det underlättar också om ackordbytet markeras av ett annat instrument, till exempel fill-ins trummisen.

En genväg till att ta reda på vilka ackorden är att registrera relationen I, IV och IV. Det vill säga grundackordet, fjärde ackordet och femte ackordet baserat på intervallerna tonika, kvint och kvart. Dessa ackord finns som allra oftast med i en låt.

Första steget blir då att lyssna efter vilket ackord som är grundackordet (I). Sedan kommer du ha en referens som gör att du enklare kan höra vilket som är V-ackordet, vilket är bra att lyssna efter som steg två. Tredje steget kan vara att ta reda på IV-ackordet.

Om du till exempel lyckas höra att grundackordet är C har du också en misstanke om att låten, eller åtminstone en del av låten, spelas i tonarten C. Är detta sant kommer V vara G dur och IV vara F dur. Se översikt över tonarter.

Hur skiljer du då mellan I, V och IV? I-ackordet har till exempel normalt mer bas än V-ackordet som i sin tur har lite mindre bas än IV-ackordet.

Låt en app göra jobbet

Auto Key Mobile i mobilenDet finns även enklare sätt med modern teknologi. Appen Auto-Key Mobile analyserar tonarten från en låt och talar om vilken tonart det är för dig. Appen är (när detta skrivs) gratis och efter du laddat ned den till din mobil (stöd finns för iOS och Android) riktar du mobilen mot ljudkällan och efter ett par sekunder visas tonarten på skärmen.

Tips

Vad som hittills sagts är grundläggande, men det kommer inte säkert hjälpa dig fram till vad du söker om du inte lyckas lokalisera grundackordet och sedan vilken grundtonen i detta är.

Att bara sitta och lyssna räcker oftast inte, särskilt inte om du är ovan på området. Du behöver ha gitarren till hands för att kunna spela samtidigt som du hör låten. På den vägen ska du försöka identifiera vad det är som hörs i låten.

Innan du sätter igång och spela egna ackord ska du försök att lyssna ifall låten går i dur eller moll. De flesta låtar går i dur; om låten går i moll gäller inte samma förhållanden mellan I, IV och V längre. En låt i moll har ofta en något nedtonad stämning, men det måste dock inte vara så. Med tiden kommer du förhoppningsvis ofta rent instinktivt kunna höra skillnaden.

När det sedan gäller att hitta I-ackordet ska du lyssna efter det ackord som sången oftast börjar och ännu oftare slutar med samt det ackord som parter ur sången ofta går ”tillbaka till”, där den så att säga stabiliserar sig eller börjar om.

Sedan är det huvudsakligen fråga om att spela medan du lyssnar och försöka imitera. Du kan förutom att spela ackord även använda dig av skalor när du gör detta för att säkerhetsställa tonarten.

Slutligen bör du tänka på att det finns enkla och svåra låtar i detta hänseende så ge inte upp om du inte lyckas med första låten du försöker med. Räkna med att det tar ett tag innan du klarar känna igen ackord från låtarna du lyssnar på eftersom du måste hinna utveckla gehöret.

I lektionen Att höra ackordövergångar kan du träna på att höra när ackordbyten sker i en låt.