Sus2 ackord

Även om det är vanligare med sus4 ackord, vill du förmodligen med tiden lära dig sus2 ackord. Några av greppen är vanligast som öppna ackord (fler diagram hittas på andra delar av sidan), men i vissa fall är barrégrepp att föredra.

Flyttbara grepp

Här kan du se hur sus2-ackord kan spelas som barréackord.

I det första fingergreppet finns bastonen på den lägsta strängen (detta grepp är något besvärligt och rekommenderas inte ifall du har valmöjligheter):
Flyttbart sus2 ackord

I det andra fingergreppet finns bastonen på den näst lägsta strängen:
Flyttbart sus2 ackord

Kortfattat om ackordens uppbyggnad

Det som skiljer ett sus2 ackord från ett vanligt durackord är att tersen är utbytt mot en sekund.

En lista på toner som ingår i dessa ackord:

Csus2: C D G
Dsus2: D E A
Esus2: E F# B
Fsus2: F G C
Gsus2: G A D
Asus2: A B E
Bsus2: B C# F#

Ackordföljder

Ackordföljder som inkluderar sus2-ackord:

G - Csus2 - D6

D - Dsus2 - G - Bm

D - Asus2 - G

För fler besläktade ackord gå vidare till dominanta sus4 ackord.