Am7 ackord

Am7 tillhör gruppen mollackord och siffran sju i ackordnamnet avser att den sjunde tonen från en skala lagts till Am (det är sju skalsteg från grundtonen A till tonen G). Bilderna visar två sätt Am7-ackordet kan spelas i öppen position. Rekommenderas fingersättning anges nedan.

Am7

Am7 ackorddiagramAm7 ackorddiagram alternativ 2

Alla moll7-ackord:
Cm7C#m7 / Dbm7Dm7D#m7 / Ebm7Em7Fm7F#m7 / Gbm7Gm7G#m7 / Abm7Am7A#m7 / Bbm7Bm7

Hur ackordet spelas

Översta strängen (markerad med X) ska inte spelas. Ackordet består därför av fem toner: A (öppen sträng), E, G (öppen sträng), C och E (öppen sträng). Den andra bilden visar ett alternativt grepp för Am7 i öppen position. Ett tredje näraliggande alternativ är X02213 där a-tonen dubbleras i stället.

Vid sidan av dessa grepp i öppna positioner finns det ytterligare sätt att spela ett Am-ackord på gitarren. Du kan exempelvis spela det som barréackord.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (1a bandet) och långfinger (2a bandet). Avser greppet som visas på första bilden.

Förslag på ackordföljder med Am7-ackordet:

1. G - D - Am7
2. C - C/B - Am7

Toner, omvändningar och enharmonik

Ackordets toner i den ordning som följer skalstegen. Am7/C, Am7/E och Am7/G är de tre omvändningarna.

Namn Toner
Am7 A C E G
Am7/C C E G A
Am7/E E G A C
Am7/G G A C E

C6 (med tonerna C, E, G, A) är exempel på ett enharmoniskt ackord.

Annons