Musikstilar

Denna sektion tar upp olika stilar och genrer som förekommer i musiken och hur de kan tillämpas med gitarr.

gitarr med textBlues
Introduktion till blues och gitarr. Flyttbara ackord, blueslicks och fakta om gitarrer som lämpar sig för blues.

elgitarr med textRock
Klassisk rock är nära förknippat med elgitarr och något många som börjar spela gitarr vill lära sig. I denna introduktion ges en vägledning till val av ackord och även skalor som kan användas för att skapa licks och riff.

turkos gitarr med textPunk
Punk som musikstil låter sig inte infångas i en kort beskrivning eller någon allmän karaktärisering, men i denna genomgång introduceras du bland annat till ackordkategorier och låtar.

gitarr med textCountry
En introduktion till att spela countrygitarr där du kan lära dig grunder i en musikstil som varje gitarrist borde ha ett hum om. Speltekniker som innefattar alternate strumming och bass walks förklaras i form av tabulaturer och även med ett ljudexempel.

gitarr med textJazz
Typiska ackord och ackordföljder som är gångbara inom jazz presenteras tillsammans med exempel på bebop-skala samt tips om gitarrmodeller och allmänt.


gitarr detaljFlamenco
Flamenco och tango är musikstilar med gitarren i centrum. I denna introduktion presenteras du för särskilda ackord, skalor och speltekniker.


gitarr detaljSpansk musik
Spansk musik inklusive ackord och skalor presenteras. Du kan bland annat lära dig typiska ackordföljder och skalor som används i denna musikstil.


klassisk gitarr detaljKlassisk musik
Lär dig grunderna i hur klassisk musik spelas på gitarr med sitt- och handpositioner samt speltekniker som tirando och apoyando.

gitarr med brasiliansk flaggaBossa nova
Introduktion till den brasilianska formen av jazz med bland annat spelexempel och ackordföljder.


gitarr detaljReggae
Genomgång av reggae på gitarr med rytm, ackord och ackordföljder bland annat. Även något om effekter som kan användas.